Sist publisert

Foreningens formål er

Ivareta jakt- og fiskeinteressene gjennom ivaretakelse av naturens produksjonsgrunnlag og ved at allmennheten skal ha adgang til å utøve jakt og fiske.

Være en aktiv interesseorganisasjon som ivaretar medlemmenes interesser innen jakt, fiske, naturforvaltning og friluftsliv.

Sikre en bærekraftig høsting av våre vilt- og fiskeressurser, basert på tilgjengelig kunnskap.

Sikre at viltet og fisken høstes til glede for flest mulig motivert utøvere.

Arbeide for økt allmenn forståelse for jakt og fiske.

Arbeid for korrekt bruk av våpen og sportsfiskeredskap.

Drive et aktivt ungdoms- og utdanningsarbeid.

Samarbeide med offentlige myndigheter og andre interesseorganisasjoner.

Arbeide for å etablere lokale medlemsfordeler.

Bli medlem du også

Støtt våre sponsorer!

nb_NONorsk bokmål