Nyheter
Odd Isaksen

Framtidstanker om Manndalselva

Hva vil vi med Manndalselva? Manndalselva ble sterkt kanalisert og flomsikret på 60-tallet, fra Kjerringdalen til Banul bru. Dette ødela oppvekstforholdene for ørret, laks og sjørøye på strekningen. Manndalen Jeger- og Fiskerforening (MJFF) ønsker å få gjennomført økologisk restaureringstiltak for å prøve å rette opp i tilstanden.

Les mer »
Nyheter
Odd Isaksen

Ekstraordinært årsmøte MJFF

Innkalling til ekstraordinært årsmøte for Manndalen Jeger- og Fiskerforening Fredag 17.mars 2023 kl 19:00 Sted: Manndalen skole og på Teams Saksliste: Revidert årsregnskap for 2022

Les mer »

Foreningens formål er :

  • Ivareta jakt- og fiskeinteressene gjennom ivaretakelse av naturens produksjonsgrunnlag og ved at allmennheten skal ha adgang til å utøve jakt og fiske.
  • Være en aktiv interesseorganisasjon som ivaretar medlemmenes interesser innen jakt, fiske, naturforvaltning og friluftsliv.
  • Sikre en bærekraftig høsting av våre vilt- og fiskeressurser, basert på tilgjengelig kunnskap.
  • Sikre at viltet og fisken høstes til glede for flest mulig motivert utøvere.
  • Arbeide for økt allmenn forståelse for jakt og fiske.
  • Arbeid for korrekt bruk av våpen og sportsfiskeredskap.
  • Drive et aktivt ungdoms- og utdanningsarbeid.
  • Samarbeide med offentlige myndigheter og andre interesseorganisasjoner.
  • Arbeide for å etablere lokale medlemsfordeler.

Støtt våre sponsorer!

nb_NONorsk bokmål