Fiskeverter/vakter

Fiskeverter/vakter
For å holde oppsyn med at alle som fisker i Manndalselva følger bestemmelsene (fiskereglene) som grunneierne gjennom MJFF har bestemt, søker vi fiskeverter/vakter for inneværende sesong. Vi har forsøkt med en telefonrunde til potensielle verter/vakter, men har ikke lyktes.
Vi velger å kalle det «fiskeverter/vakter», fordi vi ønsker at de som skal drive oppsyn, skal ha en holdning og opptreden som ikke fremmer konfrontasjoner, men heller øker forståelsen hos fiskerne for at vi skal ha et samarbeid for en felles forvaltning av elva.
Vi skjønner at det kan være vanskelig å utføre en slik kontroll, spesielt blant sambygdinger. Derfor skal man opptre som en formidler av nytten av riktig forvaltning av vår felles ressurs, Manndalselva. Fiskekort skal selvfølgelig kontrolleres, men på en høflig og vennlig måte.
Fiskevert/vakt belønnes med kr.: 200.- pr. time, 5 timer pr.uke.
Vi oppfordrer interesserte til å melde fra til MJFF. Bruk gjerne hjemmesiden, eller ring:
Ellen Dalvik tlf.: 997 94190
Odd Isaksen tlf.: 996 30954
Geir Arne Evanger tlf.: 411 07018
Vi er avhengig av at mange bidrar, og håper på positiv innstilling til opplegget

nb_NONorsk bokmål