Påminnelse om fiskeregler og forskrifter

Vi vil gjerne påminne fiskere i Manndalselva om å følge fiskereglene. I Manndalselva gjelder bl.a.: Fra og med 1. august er det tilbakesettingsplikt for villaks. Fredningssonene er tidligere publisert.
Link til forskrift: https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2008-02-19-180

I tiden utover kan det være mulig at fiskere blir kontrollert for gyldig fiskekort av utenbygds kontrollører. Alle må ha med gyldig fiskekort eller grunneierkort som dokumentasjon.
Ved mistanke om ulovlig fiske, kan Statens naturoppsyn, SNO, kontaktes på tlf.: 47314767. Dette er nummeret til den lokale oppsynsmann, og er gjengitt med tillatelse og etter anbefaling fra han.

Det har også versert en del diskusjoner om inngrep i vassdraget, og legger derfor ut en link til forskriften om fysiske tiltak i vassdrag:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-11-15-1468/%C2%A7amp%3B#§amp;

nb_NONorsk bokmål