Fredningssone

Da har vi i tråd med planen, begynt å sette opp nye fredningssoneskilt. Det vil si skilt, som både på engelsk og norsk, tydelig forteller hvor det ikke er tillatt å fiske. Fredningssonene er bestemt av fylkesmannen. Skiltene bærer også fylkesmannens logo. Skiltene er kjøpt av MJFF, og er satt opp av oss. Vi har også ryddet områdene rundt skiltene for at de skal synes bedre.

Vår henstilling til dere som bruker elva, er at dere lar disse være i fred. Det ligger mye arbeid bak dette tiltaket og det har kostet oss en god del penger. Som gode medbrukere av elva, vet jeg at dere respekterer dette, og vi ser fram til fortsatt god forvaltning av fiskebestanden.

nb_NONorsk bokmål