Viktig påminnelse

OBS! I tiden fremover vil det bli utført kontroller av oss som fisker i Manndalselva. Kontrollen blir blant annet utført av Statens naturoppsyn, SNO, og kan forekomme dag og natt. Alle må ha med fiskekort eller grunneierkort som dokumentasjon. Oppsynet fra SNO har politimyndighet. Det blir også kontrollert at fiskeregler og fredningsbestemmelser blir overholdt, så derfor er det viktig at vi kjenner til disse.

Skitt fiske

nb_NONorsk bokmål