Pukkellaks

Som kjent er ikke pukkellaks ønsket i norske vassdrag. I Manndalselva er det tatt en god del i løpet av denne sesongen.

På bakgrunn av dette, søkte Manndalen jff om tillatelse til å ta ut pukkellaks, og tillatelse ble gitt av fylkesmannen i Troms i tidsrommet fram til 31.august d.å.

Vi har i løpet av denne helgen jobbet en god del med uttak av pukkellaks. Dykkere fra Tromsø undervannsklubb har bistått oss, og vi har selv fisket en del. Fangsten ble 22 pukkellaks. Ved å fiske på den måten vi gjorde, så ble ingen andre arter berørt. Med andre ord, 100 % treff. Det viste seg å være vanskelig å jakte med harpun, så på det området må nok teknikken finslipes. Dessverre holdt en stor del av laksen på å gyte, og de fleste hadde gytt. Vi må derfor sette inn tiltak tidligere neste sesong.

En stor takk til alle som bidro

Dykkere i aksjon
To eksemplarer av arten
nb_NONorsk bokmål