Fakta om pukkellaks

  • Også kjent som: Oncorhynchus gorbuscha, pink salmon, humpback salmon
  • Pukkellaks, benfiskart i laksefamilien. Pukkellaksen tilhører det vi kaller stillehavslaksene, i slekten Oncorhynchus. En økonomisk viktig art både i Russland, Canada og Alaska.
  • Står oppført på Norsk svarteliste.
  • Vanlig størrelse på kjønnsmoden fisk er ca 2 kg, men lengden kan bli opptil 75 cm og vekta opptil 6.5 kg.
  • Under oppholdet i havet er pukkellaksen sølvblank, mens når gytingen nærmer seg og den har vandret opp i elvene får den en olivengrønn farge, med antydning til rosa skjær, og hannene får en karakteristisk pukkel.
  • Pukkellaksen kan vandre flere hundre kilometer oppstrøms munningen.
  • Pukkellaks har den korteste livssyklus av laksefiskene med livssyklus på 22-24 måneder. All fisk dør etter gyting.
  • Yngelen klekker etter om lag 600 døgngrader, og mesteparten vandrer til sjøen umiddelbart etter den har kommet opp av grusen.
  • Den oppholder seg om lag en måned i brakkvann før den vandrer ut i åpent hav.
  • Siden pukkellaks er så liten når den vandrer ut, er den svært følsom for lakselus. Ei lus kan være nok til å drepe en yngel.

Kilder: Store norske leksikon, Fylkesmannen i Finnmark, Norsk institutt for naturforskning.

nb_NONorsk bokmål