Fangstrapport

For at rapportering av fangst skal bli mindre arbeidskrevende, mer effektivt og oversiktlig, holder vi på å innføre et digitalt rapporteringsskjema. For å få dette til å bli best mulig, så ønsker vi at noen melder seg frivillig til å prøve dette ut i nærmeste framtid slik at det er klart til neste fiskesesong. Vi ønsker at de som melder seg, sender inn navn og mailadresse til: odd.isaksen@gmail.com Mailadressen må være med for at dere skal få kvittering for innlevert fangst. I testperioden registrerer dere en tenkt fangst. Vi trenger så mange som mulig.

Etterpå er dere med på å evaluere systemet, slik at det blir optimalt.

Vi jobber også for at dere skal få kjøpe fiskekort på nett, og det kommer litt senere

Håper at dere ser positivt på dette tiltaket.

nb_NONorsk bokmål