Litt om fiskesesongen 2017

Fiskesesongen 2017 i Manndalselva var omtrent på samme nivå som 2016 rent fangstmessig sett, med en liten økning. Se «fangstrapp.no» Vi fikk forlenget den ordinære sesongen til 15 august. Sesongen ble ytterlig forlenget for uttak av pukkellaks, som ga godt resultat. Pukkellaksen kan i fremtida bli en stor utfordring for oss.

Jeg føler også at det har blitt en mer positiv holdning blant fiskerne når det gjelder forvaltning av elva, som jo er flott. Dessverre skjer det negative ting også. Vi fikk flere meldinger om tyvfiske, og kontaktet Statens naturoppsyn som har vært på flere kontroller. Politiet har også blitt varslet. Mjff´s egne vakter har beslaglagt garn funnet i elva, og saken er anmeldt til politiet. Utfordringen vår er å klare å opprettholde godt nok vakthold gjennom hele sesongen langs hele elva. Derfor oppfordrer jeg flere til å være med for å dette til.

Flere av oss må begynne å tenke «vi» tanken om forvaltning av elva i stedet for «dere i Mjff». Tenk på hva vi kan gjøre for elva istedet for «nå må dere i Mjff gjøre noe for oss».  Jeg vil oppfordre flere til å melde seg inn i foreninga for å kunne være med å bidra og påvirke.

Odd Isaksen
leder for fiskestellsutvalget, Mjff.

 

 

nb_NONorsk bokmål