Årsmøte fredag 09.mars kl.1900

Styret innkaller til

Årsmøte for Manndalen Jeger- og Fiskerforening

Fredag 09.mars 2018 kl.1900
På Manndalen Sjøbukafé

         Saksliste:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  – Valg av møteleder
  – Valg av sekretær
  – Valg av to personer til å underskrive protokollen
 3. Årsmelding
 4. Revidert årsregnskap
 5. Kontingentandel
 6. Fiskekortpriser
 7. Innkomne saker
 8. Valg:
  – Styreleder for to år
  – To styremedlemmer for to år
  – Medlem til fiskestellsutvalget
  – Ett varamedlem til styret for to år
  – Medlem og ett varamedlem til valgkomiteen
  – To revisorer med en vararepresentant
nb_NONorsk bokmål