Sjøørret- og sjørøyeseminar

Et veldig inspirerende sjøørret- og sjørøyeseminar ble avholdt på Raddison Blu 25. og 26. mai, og jeg var så heldig å få representere MJFF.
Konferansen hadde som formål å sette fokus på bestanden av sjøørret og sjørøye i Nord-Norge, forvaltning, kultivering, renovering av vassdrag, livssyklus, fiske, adferd, verdiskapning og fangst

Konferansen ble ledet av Kennet Bruvik, NJFF

På dette seminaret fikk vi innblikk i hvordan det forskes på sjøørret og sjørøye. Vi fikk også eksempler på hvordan vassdrag kan forbedres for å øke gytebestanden. Dette kan gjøres med enkle midler med innsats fra frivillige i foreningen. Det viser seg at sjøørreten responderer raskt på slike tiltak og gir økende gyting i løpet av veldig kort tid. Økosystemet langs elva (skog, vekster, gytebekker, gytegrus osv.) har større betydning for dette enn det mange var klar over.

Når det gjelder sjørøya, så er den mer vanskelig å bli klok på. Som Bror Olsen fra UiTø sa det: «plutselig så er ho der, og like plutselig så er ho borte».  Hvor den blir av er det ikke mange som vet, men den finnes, også i store eksemplarer som det ble dokumentert.

I Manndalselva vil MJFF starte arbeidet med å registrere hvilke tiltak som bør gjøres for å få bedre oppvekst- og gyteforhold for våre fiskearter i løpet av sommeren. Denne jobben skal gjøres i samarbeid med grunneiere, kommunen, NVE, Statens Vegvesen og andre som kan bidra med kompetanse på området. Vi håper spesielt å få ungdommene i bygda med på dette fordi det vil gi økt forståelse for hvorfor riktig forvaltning er så viktig for å bevare elva for den kommende slekt, og for å skape positive holdninger til dette viktige arbeidet

Eivind Samuelsen Nordli fra Lyngen og NJFF holder foredrag
nb_NONorsk bokmål