Laksetrapp

Da har vi hatt besøk av Hans-Petter Fjeldstad fra Sintef på befaring av laksetrappene i Manndalselva. Mye spennende å lære fra en engasjert ingeniør. På bildet diskuteres trappa ved Øverfossen.

Vi startet dagen med et lite møte der vi diskuterte dagens gjøremål. Så dro vi på befaring til trappene ved Fossebrua og Øverfossen, der vi så på forskjellige løsninger for eventuelle forbedringer. Mange momenter spiller inn når det gjelder oppgang i trappene, sånn som vanntemperatur, tidspunkt, vannhastighet, vannmengde, vinkler,  inn- og utløp osv., da er det godt å ha spesialister på området.

I løpet av høsten får vi utarbeidet en rapport som gir oss veiledning om hva vi skal gjøre videre. Ingen avgjørelser om tiltak ble tatt på befaringen. I det videre arbeidet blir fylkesmann, kommunen, grunneierne og MJFF involvert, alt etter behov.

nb_NONorsk bokmål