Årsmøteinnkalling

Årsmøte
Manndalen Jeger- og Fiskerforening

 Fredag 15. mars 2019
Kl. 19.00

Sted: Giellasiida / Språksenteret

 SAKSLISTE:

 1. Åpning.
 2. Godkjenning av  innkalling og sakslister
      valg av møteleder.
      valg av sekretær
      valg av to til å underskrive protokollen
 3. Årsmelding 2018
 4. Revidert Årsregnskap for 2018
 5. Kontingentandel
 6. Priser fiskekort
 7. Innkomne saker
 8. Valg:
 • Styreleder for 2 år
 • To Styremedlemmer for 2 år
 • Medlem til fiskestellsutvalget
 • Ett varamedlem til styret for 2 år
 • Ett medlem og 1 vara til valgkomiteen
 • To revisorer med en vararepresentant

                                                                  Servering

-styret-

nb_NONorsk bokmål