Viktig info

                                               Viktig informasjon om fiskesesongen 2019

I denne sesongen har vi dessverre måttet innføre depositum på alle fiskekort igjen, unntagen for grunneiere og barn under 16 år. Grunnen til det er at det ikke ble levert tilfredsstillende mange fangstrapporter for forrige sesong.

                                                Hvorfor er det viktig å levere fangstrapport?
MJFF er av grunneierne valgt til å forvalte fiskeressursene i elva. Det er nedfelt i forskriften at alle rettighetshavere (grunneiere) må etablere en slik pliktig organisering.  Forskriften ble innført i 2013. Manndalen JFF er pliktig til å levere fangstrapport til Miljødirektoratet. Fra 2013 til 2015 var fangstrapporteringen mangelfull, og direktoratet innførte fisketid fra 01.07 – 31.07. Det ble også innført fredningssone fra Fossen til Øverfossen. Derfor har MJFF siden 2017, det året vi fikk på plass pliktig organisering, måttet søke om dispensasjon fra disse bestemmelsene hvert år.

I år innførte Miljødirektoratet en ny forskrift som sier at slike dispensasjonssøknader ikke blir behandlet hvert år, så derfor har vi måttet sende en ny uttalelse hvor vi begrunner hvorfor vi må få forlenget fisketid og hvorfor vi må få åpnet elva for fiske mellom Fossen og Øverfossen. Fylkesmannen leverte en meget positiv innstilling på vår søknad til Miljødirektoratet. Vi fikk innvilget forlenget fisketid til 17. 08, men fredningssonen ble ikke opphevet til tross for innstillingen fra Fylkesmannen. Vi måtte derfor komme med en ny høringsuttalelse om fredningssonen, og svar fra direktoratet skulle foreligge i dag. Vi har fått melding om at svaret kommer på mandag 01.07. Derfor er elva fredet fra Fossen til Øverfossen inn til videre.

I 2020 må vi levere en ny innstilling til Miljødirektoratet om fisketid og fredningstid. Det er meget viktig at vi har alt på stell til da, for den bestemmelsen som da blir vedtatt, vil gjelde i fem år framover, uten at det er mulig å søke om dispensasjon.

Jeg skriver dette for å synliggjøre alvoret i saken og at slikt arbeid er veldig tidkrevende. Vi er noen frivillige som står på for at alle skal få bruke elva slik de ønsker, og derfor håper jeg at alle er positive og bidrar til at forvaltningen blir gjort på riktig måte. Fangstrapporten og fisketelling er det grunnlaget direktoratet bruker i sin bestandsfastsettelse som igjen avgjør fisketid og fredningssoner.

 

Odd Isaksen

Leder for fiskestellsutvalget, MJFF

nb_NONorsk bokmål