Viktig info om pukkellaks

                                                           Overvåking av pukkellaks 2019
I 2019 forventes oppgang av pukkellaks på grunn av to-årssyklusen. Norsk institutt for naturforskning, NINA, kartlegger forekomsten av pukkellaks. Pukkellaksen er en fremmed art som er uønsket, og all pukkellaks som fanges i 2019 skal avlives.

Pukkellaksen kan kjennes igjen på de svarte flekkene på halefinnen (se bildet)
En nygått pukkellaks 
er sølvblank og kan forveksles med sjørøye. Senere på sommeren utvikler de gytedrakt hvor både hunnen og hannen har hvit underside og grå-grønlige sider. 
Hannen får en pukkel på ryggen og forlengede kjever når gytinga nærmer seg, og er lett kjennbar. De gyter i august.

Fra 2019 bør alle sportsfiskere rapportere fangst av pukkellaks. Alle sportsfiskere oppfordres også til å ta en skjellprøve av pukkellaksen. Konvolutter finnes på Best i Manndalen

                                           Ved fangst av pukkellaks i Manndalselva

1.  Fangst av pukkellaks i Manndalselva rapporteres i fangstskjemaet på manndalen.com
     Registrer fangstdato, fangststed, lengde/vekt og kjønn.
2.  Alle fiskere oppfordres til å ta en skjellprøve av pukkellaksen som fanges. Ved prøvetaking
     benyttes samme type skjellkonvolutter som ved prøvetakingen av laks. Merk at pukkellaksen
     har små skjell.
     Skjellprøvene av pukkellaksen kan leveres inn til Manndalen JFF på Best
3.  All pukkellaks som fanges, skal avlives.

nb_NONorsk bokmål