Viktig informasjon til grunneiere

Melding til grunneiere som har fått brev fra Kåfjord kommune vedrørende prosjekt om tiltak i Manndalselva.

På grunn av en misforståelse angående finansiering og gjennomføring av det ønskede tiltaket vi har beskrevet i forprosjektet om utbedring av gyteforhold i deler av elva, kom vi i skade for påstå at NVE skulle stå for dette. Vi var nok litt for raske til å trekke denne slutningen, og vil med dette korrigere uttalelsen. NVE skal vurdere det utsendte forprosjektet, og så komme tilbake med eventuelt tiltak. 

Vi beklager så meget og håper at det ikke har ført til unødvendig bryderi for noen av partene.

MJFF
v/ fiskestellsutvalget

 

nb_NONorsk bokmål