Årsmøte MJFF 2021

Fredag 12.mars, 2021 

kl. 19:00 

Sted:  Senter For Nordlige Folk

Forbehold om Koronasituasjonen på denne datoen

Mer info kommer nærmere møtedato

Saksliste:

 1.    Åpning
 2.   Godkjenning av innkalling og sakslister
       – Valg av møteleder
       – Valg av sekretær
       – Valg av to til å underskrive protokollen
 3.    Årsmelding 2020
 4.    Revidert årsregnskap for 2020
 5.    Kontingentandel
 6.    Priser fiskekort 2021
 7.    Innkomne saker
 8.    Valg:
       – Styreleder for to år
       – Tre styremedlemmer for to år
       – Medlem til fiskestellsutvalget
       – Ett varamedlem til styret for to år
       – Medlem og ett varamedlem til valgkomiteen
       – To revisorer med en vararepresentant

                                                                    Servering                                               

–  Styret –

 

nb_NONorsk bokmål