Manndalselva og veien videre

Etter ikke å ha nådd fram hos NVE med planen vår for rehabilitering av elva, fikk vi hjelp av Forum For Natur og Friluftsliv, FNF til å sette fart på saken. Det resulterte i en meget god og gjennomarbeidet rapport som bør/må leses. Kjempehonnør til FNF.

En stor takk til disse som bidro:
Kåre Pedersen, Kåfjord kommune.
Jan Arvid Holmgren, Vannområdekoordinator Nord-Troms.
Geir Arne Evanger, MJFF.
Christine Myrseth, koordinator FNF Troms.
Karl-Petter Yeong, fylkessekretær Troms Jeger og Fisk.
Maja Bernhoff, rådgiver Naturvernforbundet Troms og Finnmark.

MJFF står på for at Manndalselva fortsatt skal være et bærekraftig og ressurssterkt vassdrag som kommende generasjoner vil ha glede av i all framtid.

Klikk på rapporten nedenfor

RAPPORTEN

nb_NONorsk bokmål