Informasjon om fiskekort, fiskeregler og fiskesesongen 2021

Da kan vi ønske velkommen til en ny sesong med fiske i Manndalselva. De viktigste endringene står i årets fiskeregler, som du kan lese når du kjøper fiskekort, og også nederst i denne artikkelen.

I år er også fiskekort og fangstrapporter tilgjengelig på engelsk.

Nytt av året er også at alt som har med kjøp av fiskekort og innsending av fangstrapporter finnes på «Min side», som du alltid finner i menyen på toppen. Enkelt og greit.

I år forventes det store forekomster av pukkellaks, og vi ber også om at dere ser spesielt etter lakselus, og legger ved detaljer i fangstrapportene.

KJØP AV FISKEKORT

Hvis du har kjøpt fiskekort tidligere, kan du bruke samme innlogging for å kjøpe fiskekort for årets sesong. Innlogging finnes også under «Min side» i toppmenyen.

For å kjøpe fiskekort må du ha en brukerprofil her på manndalen.com. Du kan opprette en profil her.

I år kan du betale med Vipps i tillegg til kort.

Fiskekort for sesongen 2021:

                    Priser  
Døgnkort 150 kr
Utenbygds fiskere kan bare kjøpe døgnkort 150 kr
Sesongkort for medlemmer i NJFF (MJFF) 200 kr
Sesongkort for de med bostedsadresse Manndalen 400 kr
Barn under 16 år Gratis
   

Fiskeregler 2021

 1. Fiskesesongen gjelder fra 01.07. kl.: 18:00 – 31.07. kl.: 24:00
  Det er i denne perioden tillatt å fiske laks, sjøørret, ørret og sjørøye.
 2. Døgnkvote pr. fisker er 1 laks.
  All villaks tatt ovenfor Brufossen (Fossekulpen – Øverfossen) skal settes ut igjen.
 3. Fiskedøgnet gjelder fra kl. 18:00 til kl.: 18:00.
 4. Fiskereglene gjelder også ved utløpet av elva til grense bestemt i en linje fra bekkeutløpet ved Yttergård til nordligste punkt på Manndalsklubben. Punktene er merket med skilt. Grensepunkt (UTM) DB 097855 og DB 084888.
 5. Det er ikke tillatt å bruke flue med søkke. Kun én flue er tillatt.
 6. Minstemål er 30 cm.
 7. Barn under 16 år fisker gratis, men må ha fiskekort.
 8. Rettighetshavere skal ha grunneierkort og kan fiske gratis på eget gårdsnummer.
 9. Det er ikke tillatt å fiske fra onsdag kl. 18:00 til torsdag kl. 18:00,
  og søndag fra kl. 06:00 til kl. 18:00.
 10. Gyldig fiskekort skal være kjøpt på manndalen.com, og legitimasjon skal medbringes
  under fiske. Alle detaljer om dine fiskekort finnes ved å logge inn og besøke «min side».
 11. Fiskeutstyr og annet utstyr som har vært i kontakt med vann i andre vassdrag skal desinfiseres. Kvittering må medbringes ved fiske. Desinfeksjon foretas på Best i Manndalen. Det skal praktiseres rullerende /bevegelig fiske ovenfra og ned på fiskeplass.
 12. Det er plikt til å levere fangstrapport. Rapportering skjer elektronisk på skjema som følger ved kjøp av fiskekort.
  – Rapportering for døgnkort: etter hvert døgn
  – Rapportering for sesongkort : hver avsluttet uke.
  Ved manglende fangstrapport kan man bli nektet fiske for neste sesong
 13. Overtredelse av gjeldende regler, lover og forskrifter, kan medføre anmeldelse og inndragning av fiskekort og fiskeredskaper. Gyldig dokumentasjon skal fremvises på
  forlangende av rettighetshavere, oppsyn eller politi.
 14. Vis hensyn! Ta vare på miljøet! Far varsomt fram med skogen! Trø ikke ned gjerder! Søppel tas med!
 15. Fredningssoner ved Øverfossen og Fossekulpen (Notkulpen) er merket med skilt. Se kart.
 16. Fiskeravgift til Miljødirektoratet for sesongen 2021 må være betalt ved kjøp av fiskekort. Legitimasjon skal medbringes og vises på forlangende fra oppsyn
nb_NONorsk bokmål