Laksetrappa ved Fossen og dugnadsarbeid

Laksetrappa ved Fossen begynner å bære tegn på alderdomssvakhet etter ca. 60  års tjeneste. I den forbindelse fikk MJFF i 2018 utarbeidet en rapport fra Sintef med forslag til utbedring. Etter å ha fått finansiering fra Miljødirektoratet, har vi når forholdene har tillatt det, gjort noen tiltak. I fjor gjorde Manndalen Maskin utløpet ovenfor trappa dypere, og i år har vi utbedret noen av kummene i innløpspartiet. For å få dette til, så var vi avhengig av at trappa var tørrlagt. Til det fikk vi hjelp av vårflommen som fylte den med grus og tettet den til. 

Utbedringsjobben hadde ikke vært mulig uten en kjempeinnsats av noen frivillige. Fantastiske og entusiastiske medlemmer som la alt annet til siden og heiv seg rundt. Skog ble ryddet, og i løpet av et par dager hadde vi armert, forskalet, primet og støpt nye terskler. Tidligere i vår ble også noen kummer gjort dypere ved hjelp av meisling. Trappa skal nå ryddes for stein og grus, og til det får vi hjelp av Manndalen Maskin AS, men det trengs også litt måking for hand. 

Det videre arbeidet vil fortsette etter sesongen når vannforholdene tillater det. 

MJFF ser det som en viktig samfunnsoppgave å ta vare på miljøet som er knyttet til vassdraget, og det er mange som har bidratt på forskjellig vis i arbeidet med å gjøre Manndalselva til en bedre fiskeelv for nåværende og framtidige generasjoner. I forbindelse med denne konkrete jobben med laksetrappa, vil jeg spesielt fremheve Manndalen Maskin AS som har bidratt med maskiner og kunnskap til en svært gunstig pris. «Det går jo til et veldedig formål», som daglig leder, Jarle Pedersen, sier. I tillegg har Kurt Ivar Johnsen, Bjørn Hallvard Seljeskog, Per Ivan Vatne, Wilmar Johnsen, Simon Johnsen og Geir Arne Evanger gjort en skikkelig dugnadsøkt, hver med sin kompetanse på forskjellige områder. 

Så håper vi at laks og sjøørret blir tilfreds med trappa, og tar seg en tur opp gjennom dalen. 

nb_NONorsk bokmål