Viktig informasjon til grunneiere og fiskere i Manndalselva

PUKKELLAKS

Manndalen Jeger- og Fiskerforening, MJFF, er av grunneierne valgt til å forvalte fisket i Manndalselva. 

Dette innebærer at MJFF skal gjøre tiltak for å ta ut så mye pukkellaks som mulig. Vi har fått tillatelse fra statsforvalter til å gjennomføre dette fram til 30. september 2021. Tillatelsen er gitt med hjemmel i lov om laksefisk og innlandsfisk §13.

Uttaket kan foregå ved stangfiske, not og harpun. Dette vil medføre mer aktivitet i elva  enn vanlig.

Det gjøres oppmerksom på at det kun er utvalgte personer som har tillatelse til å gjøre dette. Vanlig fiske etter pukkellaks kan foregå fram til lørdag 31.juli klokken 24:00. Fiskere må ha fiskekort.

nb_NONorsk bokmål