Pukkellaks

Pukkellaks er som kjent uønsket i våre vassdrag. På det grunnlaget har Manndalen Jeger- og Fiskerforening, MJFF, vedtatt tiltak for uttak av mest mulig av arten med de begrensede midler vi har til rådighet. Tillatelse er gitt av statsforvalteren, og uttaket kan foregå ut september. OBS: det er kun MJFF som har tillatelse til fisket. Privatpersoner kan ikke utføre dette, for det vil være brudd på loven.

Mandag 2. august gikk vi til aksjon med forsøk på bruk av not. Ingen av oss har erfaring med bruk av not i elv, men vi fikk råd fra den eldre garde, og med prøving og feiling klarte vi til slutt å få et brukbart resultat. Fisket ble foretatt i «Hilmarnesset» og Sunnasava (Riddukulpen). Resultatet ble 70 pukkellaks, som er brukbart. Vi vet imidlertid at det kommer 70 nye og mer enn det, og det er en kamp vi ikke vinner. 

I forbindelse med denne aksjonen så vil jeg berømme alle som var med. Uten den frivillige innsatsen så har det ikke vært mulig å få til noe. 12 personer møtte opp og gjorde en fantastisk jobb. Vi stod på i seks timer, bare avbrutt av en liten kaffepause. 

I tillegg til disse på bildet, var også Wilmar Johnsen og Paul Mo med. Faren med å nevne navn, er at man glemmer noen. Håper det ikke er tilfelle her. 

Kurt-Ivar, Linus, Arnt-Inge, Idar, Oliver, Mikkel, Daniel, Simon og i godstolen, selveste Albert

Nota settes ut

Kongen av Hilmarnesset. en hann pukkellaks på tre kilo

Litt av fangsten

nb_NONorsk bokmål