Fiskekort sesongen 2022

Da er det snart klart for ny fiskesesong her i Manndalen, og i år som i fjor vil salg og distribusjon av fiskekort forgå gjennom foreningens hjemmesider her på manndalen.com.

Fiskereglene og prisene er de samme som i fjor, men nytt av året er at alle nå må registrere et døgnpass for hvert fiskedøgn i tillegg til det vanlige sesongkortet.

I denne artikkelen kan du lese mer om prosedyrene som må gjennomføres for å ha en gyldig tillatelse til å fiske i årets sesong, og hva som er bakgrunnen for endringene.

  1. Sesongkort
    Miljødirektoratet krever at man oppgir antall solgte og distribuerte fiskekort for sesongen. Sesongkortet forteller oss hvor mange fiskere som har registrert tillatelse for sesongen 2022, og hvilke forutsetninger som gjelder når et døgnpass skal utstedes.
  2. Døgnpass obligatorisk for alle
    Alle med sesongkort må registrere en døgnpass i forkant av hvert fiskedøgn. Dette gjøres ved å logge inn på manndalen.com. Døgnpasset forteller hvor mange fiskere som er aktive i elva til enhver tid, og er også grunnlaget for fangstrapportene.  
  3. Fangstrapporter
    Alle døgnpass har et tilhørende skjema for fangstrapportering som det er obligatorisk å sende ut etter hvert registrerte fiskedøgn.

Bakgrunnen for denne endringen er  behovet for mer nøyaktig statistikk, og muligheten til å kontrollere fangstrapportene kontinuerlig. Dette for å møte kravet fra Miljødirektoratet om hvor mange døgn det er fisket på, med hvilken type kort. Denne rapporteringen har vi ikke kunnet gjennomføre tidligere på grunn av manglende oversikt. 

Ved å registrere seg for hvert døgn man fisker, så kan vi også målrette purring på manglende fangstrapport, og dermed unngår vi å sende påminnelse til samtlige fiskere.

Med dette systemet har vi bedre oversikt over hvor mye som blir tatt hvert døgn, og kan regulere fisket hvis nødvendig. Vi kan også innføre midtsesongsregulering som er praksis i flere fiskeelver, som igjen gir oss bedre grunnlag overfor Miljødirektoratet til endring av fisketidene.

Skjermbildet nedenfor viser den rubrikken i fangstrapporteringen som vi mangler data for:
«Antall døgn som disse kortene ble fisket på»

Så det blir to steg for alle fiskere denne sesongen, gjelder uansett kategori av sesongkort, der fiskeren først registrerer/kjøper et sesongkort, og så registrerer/kjøper et døgnpass for alle fiskedøgn gjennom sesongen.

Har du kjøpt fiskekort på manndalen.com tidligere kan du benytte samme innlogging som før. Vi anbefaler alle å logge inn før de registrerer/kjøper sesongkortet, det forenkler prosessen og gjør det enklere å komme i gang med årets sesong.

Under finner du forutsetningen for alle type sesongkort som kan kjøpes for sesongen 2022.

Medlemmer i NJFF/MJFF

For medlemmer i Manndalen jeger- og fiskerforening (eller NJFF) betales en engangssum på NOK 200,- for hele sesongen. Felt med medlemsnummer i NJFF/MJFF kreves.

Legg i handlekurv og gjennomfør kjøpet for å få tilgang til å opprette døgnkort gjennom sesongen på «Min side». Du kan betale med Vipps eller med bankkortet ditt.

Det påløper ingen ekstra kostnader per døgnkort for medlemmer.

Fastboende i Manndalen

For de som har folkeregistrert bostedsadresse i Manndalen koster et sesongkort NOK 400,- for hele sesongen.

Legg i handlekurv og gjennomfør kjøpet for å få tilgang til å opprette døgnkort gjennom sesongen på «Min side».

Det påløper ingen ekstra kostnad per døgnkort for fastboende.

Besøkende i Manndalen

For de som ikke er medlemmer eller har folkeregistrert bostedsadresse i Manndalen, registreres først et kostnadsfritt sesongkort for besøkende. Dette gir tilgang til kjøp av døgnkort fra «Min side» som registreres og betales med kort før hver tur.

Legg i handlekurv og gjennomfør kjøpet for å få tilgang til å opprette døgnkort gjennom sesongen på «Min side».

Det påløper en kostnad på NOK 150,- per døgnkort for besøkende.

Grunneiere langs Manndalselva

For de som ikke er medlemmer eller har folkeregistrert bostedsadresse i Manndalen, registreres først et kostnadsfritt sesongkort for besøkende. Dette gir tilgang til kjøp av døgnkort fra «Min side» som registreres og betales med kort før hver tur.

Legg i handlekurv og gjennomfør kjøpet for å få tilgang til å opprette døgnkort gjennom sesongen på «Min side».

Det påløper en kostnad på NOK 150,- per døgnkort for fastboende.

Ungdom under 16 år

Ungdom under 16 år trenger et gratis sesongkort for å kunne få utstedt et gyldig døgnkort. Foresatte som ønsker å opprette sesongkort og døgnkort for ungdom i husstanden, kan opprette både sesongkort og døgnkort for ungdom under egen profil.

Legg i handlekurv og gjennomfør kjøpet for å få tilgang til å opprette døgnkort gjennom sesongen på «Min side».

Det påløper ingen ekstra kostnader per døgnkort for ungdom under 16 år.

nb_NONorsk bokmål