Årsmøte

Årsmøte

Manndalen Jeger- og Fiskerforening

Fredag 3. mars 2023

kl.: 19:00
På Senter for Nordlige Folk

Saksliste:
1. Åpning

2. Godkjenning av innkalling og sakslister

  • Valg av møteleder
  • Valg av sekretær
  • Valg av to til å underskrive protokollen

3. Årsmelding 2022

4. Revidert årsregnskap for 2022

5. Aktivitetsplan 2023

6. Kontingentandel 

7. Priser fiskekort

8. Vedtekter for MJFF

9. Innkomne sakser

10. Valg:

  • Styreleder for 2 år
  • Tre styremedlemmer for to år
  • Medlem til fiskestellsutvalget
  • Ett varamedlem til styret for to år
  • Medlem og ett varamedlem til valgkomiteen
  • To revisorer med en vararepresentant

– Servering-

Hilsen styret i MJFF

Ved å delta på årsmøtet, så kan du være med på å påvirke driften i Manndalen Jeger- og Fiskerforening

Så møt opp

nb_NONorsk bokmål