Fiskeregler 2023

Fiskeregler 2023

 1. Fiskesesongen gjelder fra 01.07. kl.: 00:00 – 31.07. kl.: 24:00.
  Det er i denne perioden tillatt å fiske laks, sjøørret, ørret og sjørøye. 
 2. Døgnkvote pr. fisker er 1 laks. All villaks tatt ovenfor Brufossen (Fossekulpen – Øverfossen) skal settes ut igjen.
 3. Fiskedøgnet gjelder fra kl. 18:00 til kl.: 18:00. 
 4. Fiskereglene gjelder også ved utløpet av elva til grense bestemt i en linje fra bekkeutløpet ved Yttergård til nordligste punkt på Manndalsklubben. Punktene er merket med skilt. Grensepunkt (UTM) DB 097855 og DB 084888. 
 5. Det er ikke tillatt å bruke flue og søkke. Kun én flue er tillatt. 
 6. Minstemål er 30 cm. 
 7. Barn under 16 år fisker gratis, men må ha gyldig døgnpass. 
 8. Rettighetshavere skal ha grunneierkort og kan fiske gratis på eget gårds-/bruksnummer gjennom å registrere sesongkort for grunneiere. Døgnpass for hver tur registreres gratis på manndalen.com. 
 9. Det er ikke tillatt å fiske fra onsdag kl. 18:00 til torsdag kl. 18:00, og søndag fra kl. 06:00 til kl. 18:00. 
 10. Gyldig sesongkort og døgnpass skal være registrert på manndalen.com før påbegynt fiske, og legitimasjon skal medbringes under fiske. Alle detaljer om sesongkort, døgnpass og fangstrapporter finnes ved å logge inn på foreningens nettsider og besøke «min side». 
 11. Fiskeutstyr og annet utstyr som har vært i kontakt med vann i andre vassdrag skal desinfiseres. Kvittering må medbringes ved fiske. Desinfeksjon foretas på Best i Manndalen. Det skal praktiseres rullerende/bevegelig fiske ovenfra og ned på fiskeplass. 
 12. Det er plikt til å levere fangstrapport. Rapportering skjer elektronisk fra fiskerens konto på manndalen.com, fra skjema som følger ved registrering av døgnpass.

  Regler for rapportering for døgnpass: ved utløp av døgnpass, minimum en fangstrapport per registrerte døgnpass. Ved manglende fangstrapport kan man bli nektet fiske for neste sesong
 13. Overtredelse av gjeldende regler, lover og forskrifter, kan medføre anmeldelse og inndragning av fiskekort og fiskeredskaper. Gyldig dokumentasjon skal fremvises på forlangende av rettighetshavere, oppsyn eller politi. 
 14. Vis hensyn! Ta vare på miljøet! Far varsomt fram med skogen! Trø ikke ned gjerder! Søppel tas med! 
 15. Fredningssoner ved Øverfossen og Fossekulpen (Notkulpen) er merket med skilt. Se kart på manndalen.com.
nb_NONorsk bokmål