Fiskesesongen 2023 – informasjon

Da kan vi ønske velkommen til årets fiskesesong.

Vi er nå inne i den fjerde sesongen med elektronisk håndtering av fisketillatelse og fangstrapporter, og det har vært gledelig å se at resultatene for fangstrapporteringen har bedret seg år for år, noe som er viktig for årsrapport til Miljødirektoratet og den videre forvaltning av Manndalselva. Tilbakemeldingene fra fiskerne har vært viktig for å gjøre de nødvendige oppgavene knyttet til håndtering av fisketillatelser og fangstrapporter så enkle som mulig, så vi benytter anledningen til å takke alle som har bidratt.

I år som i fjor skal alle fisketurer registreres med et døgnpass før fisketuren starter, og alle døgnpass skal følges opp med minst en fangstrapport. Ved ikke levert fangstrapport, så går det ut purring syv dager etter at døgnpass er registrert. Purringen opphører straks rapporten er levert.

Nytt av året er at man kan rapportere flere fisk i samme rapport. Alle som skal registrere døgnpass må først registrere et sesongkort.

Denne artikkelen viser deg alt du trenger å vite.

Brukerprofil / min side

For de som ikke allerede har registrert en brukerprofil er det første steg.

Lenke til registreringsskjema og innlogging finnes på toppen av hjemmesiden.

Alt som har med Fiskekort å gjøre finnes på «Min side» som du finner lenke til i hovedmenyen.

I menyen med de grønne knappene finner du snarveien «Fiskesesongen 23», der alt som har med tillatelser og fangstrapporter å gjøre er samlet.

Sesongkort

Alle fiskere starter sesongen med å registrere et sesongkort. Sesongkortet forteller systemet hvem du er og hva som er betingelsene for å registrere døgnpass gruppen du tilhører. Det finnes fem forskjellige typer sesongkort.

Når du åpner «Fiskesesongen 23» første gang, vil du se en oversikt over alle tilgjengelige sesongkort med registrerings-knapp.

Velg sesongkortet som passer for deg.

Det er mulig å registrere flere sesongkort hvis man ønsker å administrere sesongkort for andre, f.eks. husstandsmedlemmer eller for de som ikke har tilgang til nettbasert løsning. De som registrerer for andre, må også levere fangstrapport for de man registrerer for.

For hvert kort ser man betingelser og priser. Klikk på «Registrer» knappen for kortet du ønsker for å gå videre.

For å fullføre vil det blir spurt om :

 • Sesongkort for medlemmer
  Fyll inn medlemsnummer i NJFF/MJFF
 • Sesongkort for fastboende
  Hak av for erklæring om bostedsadresse
 • Sesongkort for grunneiere
  Velg gårds-/bruksnummer
 • Sesongkort for ungdom
  Hak av for erklæring om alder

Sesongkort for besøkende registrerer navn og adresse på fiskeren, og gir mulighet for kjøp av døgnpass for NOK 150,- pr. døgn.
Det er satt en grense på 7 døgnpass totalt for besøkende per fiskedøgn gjennom sesongen 2023. Dette for å ikke få for stort fiskepress pr.døgn.

Registrere sesongkort for medlemmer NJFF/MJFF

Registrere sesongkort for fastboende i Manndalen

Registrere sesongkort for grunneiere

Velg først gårdsnummer, deretter tilhørende bruksnummer

Disse ordrene behandles i nettbutikken vår, også de som ikke koster noe å registrere, så husk at orden må fullføres før sesongkortet ditt blir registrert.

Kontrollpanelet etter registrering av sesongkort

Etter å ha registrert sesongkortet ditt, vil siden se slik ut neste gang du velger «Fiskesesongen 2023» fra «min side».

Dette eksemplet viser en tenkt grunneier, men oppsettet vil være den samme for alle sesongkort. Knyttet til sesongkortet vil du finne en knapp for å registrere et døgnpass. Dette skal altså gjøres før hver fisketur

Døgnpass

Et døgnpass følger sesongkortet, og opprettes enkelt ved å klikke «Registrer døgnpass».

Så er det bare å velge dato og registrere. Kun et døgnpass per dato kan registreres.

Døgnpass registrert

Slik ser det ut når et gyldig døgnpass er registrert :

Her ser vi et gyldig døgnpass for 2. juli. Den blå knappen leder til skjemaet for fangstrapport. I år er det mulig å legge til all fangst fra et fiskedøgn på en gang. Skjemaet sendes en gang med «Jeg fikk ingen fisk» som valg hvis det ikke ble fangst. For å rapportere fangst velges «Jeg fikk fisk og skal sende fangstrapport» før man går videre. Alle andre felt lastes automatisk fra døgnpasset.

På side to legger du til en fangst per fisk (lyseblå boks), og fyller ut detaljer om hver fangst (fisk). Klokkeslettet benyttes for å skille flere fangster på samme dag fra hverandre og må være forskjellig for hver «boks».

Siste side av skjemaet viser deg et sammendrag av fangstrapporten din, og gir deg også muligheten til å legge ved egne data hvis du ønsker det. Disse er personlige og deles ikke med noen. Fangstrapportene deles anonymt med Miljødirektoratet i årsrapporten.

Når fangstrapporten er sendt får du en kvittering på din epost og i kontrollpanelet ditt under «Fiskekort 2023»

Som vi ser «henger» fangstrapporten på døgnpasset, og døgnpasset på sesongkortene. Sesongkort registreres en gang per sesong, døgnpass en gang per fiskedøgn, og fangstrapport minst en gang per døgnpass.

Vi åpner for registrering av sesongkort og døgnpass fredag den 30.06 kl. 1800.

Takk for samarbeidet og lykke til med årets sesong!

nb_NONorsk bokmål