Uttak av pukkellaks

Informasjon til grunneiere av Manndalselva

Manndalen Jeger- og Fiskerforening vil i tidsrommet fram til 31. august 2023 drive med uttak av pukkellaks i Manndalselva. Fisket vil foregå fra elvemunningen og opp til Fossen med hovedvekt på området ved E6 brua. Det vil bli brukt not og stangfiske.

Tillatelsen er gitt av Statsforvalteren i Troms og Finnmark, og skal kun utføres i regi av Manndalen Jeger- og Fiskerforening.

Manndalen Jeger- og Fiskerforening
Odd Isaksen

nb_NONorsk bokmål