Viktig informasjon til grunneiere og fiskere i Manndalselva

PUKKELLAKS

Manndalen Jeger- og Fiskerforening, MJFF, er av grunneierne valgt til å forvalte fisket i Manndalselva. 

Dette innebærer at MJFF skal gjøre tiltak for å ta ut så mye pukkellaks som mulig. Vi har fått tillatelse fra statsforvalter til å gjennomføre dette fram til 30. september 2021. Tillatelsen er gitt med hjemmel i lov om laksefisk og innlandsfisk §13.

Uttaket kan foregå ved stangfiske, not og harpun. Dette vil medføre mer aktivitet i elva  enn vanlig.

Det gjøres oppmerksom på at det kun er utvalgte personer som har tillatelse til å gjøre dette. Vanlig fiske etter pukkellaks kan foregå fram til lørdag 31.juli klokken 24:00. Fiskere må ha fiskekort.

Informasjon om fiskekort, fiskeregler og fiskesesongen 2021

Da kan vi ønske velkommen til en ny sesong med fiske i Manndalselva. De viktigste endringene står i årets fiskeregler, som du kan lese når du kjøper fiskekort, og også nederst i denne artikkelen.

I år er også fiskekort og fangstrapporter tilgjengelig på engelsk.

Nytt av året er også at alt som har med kjøp av fiskekort og innsending av fangstrapporter finnes på «Min side», som du alltid finner i menyen på toppen. Enkelt og greit.

I år forventes det store forekomster av pukkellaks, og vi ber også om at dere ser spesielt etter lakselus, og legger ved detaljer i fangstrapportene.

KJØP AV FISKEKORT

Hvis du har kjøpt fiskekort tidligere, kan du bruke samme innlogging for å kjøpe fiskekort for årets sesong. Innlogging finnes også under «Min side» i toppmenyen.

For å kjøpe fiskekort må du ha en brukerprofil her på manndalen.com. Du kan opprette en profil her.

I år kan du betale med Vipps i tillegg til kort.

Fiskekort for sesongen 2021:

                    Priser  
Døgnkort 150 kr
Utenbygds fiskere kan bare kjøpe døgnkort 150 kr
Sesongkort for medlemmer i NJFF (MJFF) 200 kr
Sesongkort for de med bostedsadresse Manndalen 400 kr
Barn under 16 år Gratis
   

Fiskeregler 2021

 1. Fiskesesongen gjelder fra 01.07. kl.: 18:00 – 31.07. kl.: 24:00
  Det er i denne perioden tillatt å fiske laks, sjøørret, ørret og sjørøye.
 2. Døgnkvote pr. fisker er 1 laks.
  All villaks tatt ovenfor Brufossen (Fossekulpen – Øverfossen) skal settes ut igjen.
 3. Fiskedøgnet gjelder fra kl. 18:00 til kl.: 18:00.
 4. Fiskereglene gjelder også ved utløpet av elva til grense bestemt i en linje fra bekkeutløpet ved Yttergård til nordligste punkt på Manndalsklubben. Punktene er merket med skilt. Grensepunkt (UTM) DB 097855 og DB 084888.
 5. Det er ikke tillatt å bruke flue med søkke. Kun én flue er tillatt.
 6. Minstemål er 30 cm.
 7. Barn under 16 år fisker gratis, men må ha fiskekort.
 8. Rettighetshavere skal ha grunneierkort og kan fiske gratis på eget gårdsnummer.
 9. Det er ikke tillatt å fiske fra onsdag kl. 18:00 til torsdag kl. 18:00,
  og søndag fra kl. 06:00 til kl. 18:00.
 10. Gyldig fiskekort skal være kjøpt på manndalen.com, og legitimasjon skal medbringes
  under fiske. Alle detaljer om dine fiskekort finnes ved å logge inn og besøke «min side».
 11. Fiskeutstyr og annet utstyr som har vært i kontakt med vann i andre vassdrag skal desinfiseres. Kvittering må medbringes ved fiske. Desinfeksjon foretas på Best i Manndalen. Det skal praktiseres rullerende /bevegelig fiske ovenfra og ned på fiskeplass.
 12. Det er plikt til å levere fangstrapport. Rapportering skjer elektronisk på skjema som følger ved kjøp av fiskekort.
  – Rapportering for døgnkort: etter hvert døgn
  – Rapportering for sesongkort : hver avsluttet uke.
  Ved manglende fangstrapport kan man bli nektet fiske for neste sesong
 13. Overtredelse av gjeldende regler, lover og forskrifter, kan medføre anmeldelse og inndragning av fiskekort og fiskeredskaper. Gyldig dokumentasjon skal fremvises på
  forlangende av rettighetshavere, oppsyn eller politi.
 14. Vis hensyn! Ta vare på miljøet! Far varsomt fram med skogen! Trø ikke ned gjerder! Søppel tas med!
 15. Fredningssoner ved Øverfossen og Fossekulpen (Notkulpen) er merket med skilt. Se kart.
 16. Fiskeravgift til Miljødirektoratet for sesongen 2021 må være betalt ved kjøp av fiskekort. Legitimasjon skal medbringes og vises på forlangende fra oppsyn

Laksetrappa ved Fossen og dugnadsarbeid

Laksetrappa ved Fossen begynner å bære tegn på alderdomssvakhet etter ca. 60  års tjeneste. I den forbindelse fikk MJFF i 2018 utarbeidet en rapport fra Sintef med forslag til utbedring. Etter å ha fått finansiering fra Miljødirektoratet, har vi når forholdene har tillatt det, gjort noen tiltak. I fjor gjorde Manndalen Maskin utløpet ovenfor trappa dypere, og i år har vi utbedret noen av kummene i innløpspartiet. For å få dette til, så var vi avhengig av at trappa var tørrlagt. Til det fikk vi hjelp av vårflommen som fylte den med grus og tettet den til. 

Utbedringsjobben hadde ikke vært mulig uten en kjempeinnsats av noen frivillige. Fantastiske og entusiastiske medlemmer som la alt annet til siden og heiv seg rundt. Skog ble ryddet, og i løpet av et par dager hadde vi armert, forskalet, primet og støpt nye terskler. Tidligere i vår ble også noen kummer gjort dypere ved hjelp av meisling. Trappa skal nå ryddes for stein og grus, og til det får vi hjelp av Manndalen Maskin AS, men det trengs også litt måking for hand. 

Det videre arbeidet vil fortsette etter sesongen når vannforholdene tillater det. 

MJFF ser det som en viktig samfunnsoppgave å ta vare på miljøet som er knyttet til vassdraget, og det er mange som har bidratt på forskjellig vis i arbeidet med å gjøre Manndalselva til en bedre fiskeelv for nåværende og framtidige generasjoner. I forbindelse med denne konkrete jobben med laksetrappa, vil jeg spesielt fremheve Manndalen Maskin AS som har bidratt med maskiner og kunnskap til en svært gunstig pris. «Det går jo til et veldedig formål», som daglig leder, Jarle Pedersen, sier. I tillegg har Kurt Ivar Johnsen, Bjørn Hallvard Seljeskog, Per Ivan Vatne, Wilmar Johnsen, Simon Johnsen og Geir Arne Evanger gjort en skikkelig dugnadsøkt, hver med sin kompetanse på forskjellige områder. 

Så håper vi at laks og sjøørret blir tilfreds med trappa, og tar seg en tur opp gjennom dalen. 

Manndalselva og veien videre

Etter ikke å ha nådd fram hos NVE med planen vår for rehabilitering av elva, fikk vi hjelp av Forum For Natur og Friluftsliv, FNF til å sette fart på saken. Det resulterte i en meget god og gjennomarbeidet rapport som bør/må leses. Kjempehonnør til FNF.

En stor takk til disse som bidro:
Kåre Pedersen, Kåfjord kommune.
Jan Arvid Holmgren, Vannområdekoordinator Nord-Troms.
Geir Arne Evanger, MJFF.
Christine Myrseth, koordinator FNF Troms.
Karl-Petter Yeong, fylkessekretær Troms Jeger og Fisk.
Maja Bernhoff, rådgiver Naturvernforbundet Troms og Finnmark.

MJFF står på for at Manndalselva fortsatt skal være et bærekraftig og ressurssterkt vassdrag som kommende generasjoner vil ha glede av i all framtid.

Klikk på rapporten nedenfor

RAPPORTEN

Jegertrening og oppskyting

Skibotn skytterlag organiserer trening og mulighet for oppskyting på onsdager fra 5.mai til 16.juni.

For å kunne følge smittevernregler i forbindelse med Covid-19, er det forhåndspåmelding til oppgitte skytetider.

Pris for trening og storviltprøve:  500 kr
Pris for kun storviltprøve:              300 kr.

Vi kan ha 5 skyttere i hvert lag, og lagene skyter kl.: 17:00, 17:30, 18:00 og 18:30. Hvert lag har kun deltakere fra samme kommune.

Påmelding til trening på onsdager gjøres ved sms til Inger-Lise Fagerli på tlf.: 92 41 06 05

Det er mulig å trene på fredager etter avtale med Robin Reitan på tlf.: 90 60 46 83

Årsmøte MJFF 2021

Fredag 12.mars, 2021 

kl. 19:00 

Sted:  Senter For Nordlige Folk

Forbehold om Koronasituasjonen på denne datoen

Mer info kommer nærmere møtedato

Saksliste:

 1.    Åpning
 2.   Godkjenning av innkalling og sakslister
       – Valg av møteleder
       – Valg av sekretær
       – Valg av to til å underskrive protokollen
 3.    Årsmelding 2020
 4.    Revidert årsregnskap for 2020
 5.    Kontingentandel
 6.    Priser fiskekort 2021
 7.    Innkomne saker
 8.    Valg:
       – Styreleder for to år
       – Tre styremedlemmer for to år
       – Medlem til fiskestellsutvalget
       – Ett varamedlem til styret for to år
       – Medlem og ett varamedlem til valgkomiteen
       – To revisorer med en vararepresentant

                                                                    Servering                                               

–  Styret –

 

Dugnad

OBS. OBS. NYTT TIDSPUNKT

MJFF har fått to anleggsbrakker av Sørreisa Kran og Transport AS, mot at vi rydder opp utenfor Davás.  Til dette trenger vi arbeidskraft. Møt opp kvinne- og mannsterk på

Onsdag 2. september klokken 18:00.

Det blir servert bålkaffe. Ta med arbeidslyst og godt humør. Med andre ord: god gammeldags dugnad. 

Fiskekort 2020

For å kjøpe fiskekort for Manndalselva i sesongen 2020, så kreves det at fiskeren har en brukerprofil her på manndalen.com. 

Hvis du ikke har brukerprofil kan du lage en her.

Hvis du har kjøpt fiskekort for manndalselva tidligere så har du allerede en profil. Husker du ikke passordet kan du benytte «glemt passord»-funksjonen for å lage nytt.

Når du har kontroll på brukernavn og passord, så kan du logge inn for å kjøpe fiskekort. Du finner innlogging under siden «fiskekort 2020″ i toppmenyen»

Etter innlogging vil du bli sendt til «min side», der du finner informasjon om dine kjøp og din brukerprofil.

Du vil også se en meny på toppen av siden som er tilknyttet det som har med fiskekort å gjøre.

Ved å klikke på «Fiskekort» kommer du til siden der du kan kjøpe kort for i år.

Kjøp av fiskekort foregår i to steg. 

Steg 1 er skjema for å fylle ut og velge type fiskekort, mens steg 2 er betaling.

Alle felt må fylles ut før man klikker «Kjøp». Skjemaet henter navn og epostadresse fra din brukerprofil. 

Type fiskekort og ekstra informasjon

Når du velger type fiskekort så vil ekstravalg knyttet til medlemmer og de som skal kjøpe døgnkort dukke opp i skjemaet. Prisen for valget du gjør vil også dukke opp.

Så er det bare å huke av for at du kjenner til fiskereglene i elva, og har lest personvernerklæringa for nettstedet for å gå til betaling. Klikk «Kjøp» når du har fylt ut skjemaet for fiskekort.

Handlekurv oversikt

I handlekurven listes dine valg opp. Hvis alt ser greit ut ut klikker du «Fortsett til kassen»

Kassen

I kassen fyller du inn din betalingsinformasjon før du fullfører kjøpet ved å klikke «send ordre».

Håper dette var til hjelp !

Her er noen lenker slik at du hurtig kommer deg i gang

Årsmøtereferat 2020

Avholdt fredag 29.mai 2020 kl. 19:00 på Senter For Nordlige Folk

Tilstede:
Odd Isaksen, Geir Arne Evanger, Martin Mandal, Kurt Ivar Johnsen, Åsmund Seljeskog, Bjørn Hallvard Seljeskog, Sigmund Dalvik, Ellen Dalvik og Astrid Solhaug

Sak 1.   Åpning
Geir Arne åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

Sak 2.   Godkjenning av innkalling og saksliste samt valg av møteleder, sekretær og to til å skrive under protokollen
Vedtak:
Innkalling og sakslisten ble godkjent.
Valg av møteleder: Geir Arne Evanger
Valg av sekretær: Astrid Solhaug
To til å skive under protokollen: Åsmund Seljeskog og Bjørn Hallvard Seljeskog

Sak 3.   Årsmelding 2019
Årsmelding ble gjennomgått av Geir Arne Evanger og Odd Isaksen.
Vedtak: Årsmeldingen ble tatt til etterretning.

Sak 4.   Revidert årsregnskap 2019
Årsregnskapet gjennomgått av Martin Manndal.
Vedtak: Regnskapet ble godkjent.

Sak 5.   Kontingentandel
Kontingenten i foreningen har vært kr 100,- (lokal andel). Dette vår andel til NJFF.
Vedtak: Kontingenten forblir uendret.

Sak 6.   Priser fiskekort
Vedtak: Disse fiskekortprisene er gjeldende for Manndalselva:
Døgnkort:                                                 kr 150,-
Sesong medlemmer MJFF:                    kr 200,-
Sesongkort bostedsadr. Manndalen:  kr 400,-

Barn under 16 år fisker gratis.
Hvis det ikke leveres fangstrapport, kan personen nektes fiske den påfølgende sesong.

Sak 7.   Innkomne saker
Det er ingen innkomne saker til styret

Sak 8.   Valg
Styreleder:                                 Anders Furuseth, på valg
Nytt forslag på leder:               Astrid Solhaug
Nestleder:                                  Geir Arne Evanger
Styremedlem:                            Sigmund Dalvik, gjenvalg
Styremedlem:                            Arnt Fossli
Kasserer:                                    Martin Manndal
Styremedlem:                            Astrid Solhaug
Nytt forslag på styremedlem: Bjørn Hallvard Seljeskog
Varamedlemmer til styret:      Simon B. Johnsen, gjenvalg
                                                     Katarina Niva
Valgkomite:               
Nytt forslag:                               Åsmund Seljeskog
                                                     Vibeke Manndal
                                                     Ellen Dalvik   
Revisor:                                       Hans Vatne
                                                     Berton Bucht, gjenvalg
Vara til revisor:                          Fred Are Nilsen, gjenvalg
Fiskestellsutvalget:                   Kurt-Ivar Johnsen, gjenvalg
                                                    Odd Isaksen, gjenvalg
                                                    Geir Arne Evanger (fra styret)

Vedtak:
Styreleder:                                Astrid Solhaug
Nestleder:                                 Geir Arne Evanger
Styremedlem:                          Sigmund Dalvik
Styremedlem:                          Arnt Fossli
Kasserer:                                   Martin Manndal
Styremedlem:                          Bjørn Helge Seljeskog
Varamedlem til styret:            Simon B. Johnsen
                                                   Katarina Niva
Valgkomite:                              Åsmund Seljeskog
                                                   Vibeke Manndal
                                                   Ellen Dalvik, leder
                                                   Eivind Fossli, vara
Revisor:                                     Hans Vatne
                                                   Berton Bucht
Vara til revisor:                        Fred Are Nilsen
Fiskestellsutvalget:                 Kurt-Ivar Johnsen
                                                  Odd Isaksen, leder
                                                  Geir Arne Evanger (fra styret)

Møte hevet kl. 21.00

Astrid Solhaug
Referent