Framtidstanker om Manndalselva

Hva vil vi med Manndalselva? Manndalselva ble sterkt kanalisert og flomsikret på 60-tallet, fra Kjerringdalen til Banul bru. Dette ødela oppvekstforholdene for ørret, laks og sjørøye på strekningen. Manndalen Jeger- og Fiskerforening (MJFF) ønsker å få gjennomført økologisk restaureringstiltak for å prøve å rette opp i tilstanden. Dette skal gjøres i samarbeid med grunneierne, Kåfjord

Ekstraordinært årsmøte MJFF

Innkalling til ekstraordinært årsmøte for Manndalen Jeger- og Fiskerforening Fredag 17.mars 2023 kl 19:00 Sted: Manndalen skole og på Teams Saksliste: Revidert årsregnskap for 2022

Restaureringsplan for deler av Manndalselva

Sammendrag av restaureringsplan for deler av Manndalselva Manndalen JFF har i samarbeid med Kåfjord kommune, NaturRestaurering AS, Vannområdekoordinator, Statsforvalteren i Troms- og Finnmark fylkeskommune og Miljødirektoratet, startet med en plan for restaurering av den kanaliserte delen av Manndalselva, fra Kjerringdalen til Banul bru. Det ble gjort en del undersøkelser på denne strekningen, ovenfor Øverfossen og

Årsmøte

Årsmøte Manndalen Jeger- og Fiskerforening Fredag 3. mars 2023 kl.: 19:00 På Senter for Nordlige Folk Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og sakslister Valg av møteleder Valg av sekretær Valg av to til å underskrive protokollen 3. Årsmelding 2022 4. Revidert årsregnskap for 2022 5. Aktivitetsplan 2023 6. Kontingentandel  7. Priser fiskekort 8.

Fangstrapporter sesongen 2022

For å få avsluttet fangstrapporteringen for sesongen 2022 og rapportert det inn til Miljødirektoratet, så må vi nå sette en absolutt siste frist for innlevering. Fristen blir på mandag 12. september kl 24:00 Manglende rapport vil se ut som vedlagte bilde ovenfor av et fiktivt døgnpass Hvis det ikke lar seg gjøre å rapportere inn

Fiskekort sesongen 2022

Da er det snart klart for ny fiskesesong her i Manndalen, og i år som i fjor vil salg og distribusjon av fiskekort forgå gjennom foreningens hjemmesider her på manndalen.com.

nb_NONorsk bokmål