Fangstrapporter sesongen 2022

For å få avsluttet fangstrapporteringen for sesongen 2022 og rapportert det inn til Miljødirektoratet, så må vi nå sette en absolutt siste frist for innlevering. Fristen blir på mandag 12. september kl 24:00 Manglende rapport vil se ut som vedlagte bilde ovenfor av et fiktivt døgnpass Hvis det ikke lar seg gjøre å rapportere inn

Fiskekort sesongen 2022

Da er det snart klart for ny fiskesesong her i Manndalen, og i år som i fjor vil salg og distribusjon av fiskekort forgå gjennom foreningens hjemmesider her på manndalen.com.

Årsmøte

OBS!! Ny dato: søndag 13. mars kl 19:00 OBS!! På Manndalen skole Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og sakslister Valg av møteleder Valg av sekretær Valg av to til å underskrive protokollen 3. Årsmelding 2021 4. Revidert årsregnskap for 2021 5. Kontingentandel  6. Priser fiskekort 7. Innkomne saker 8. Valg: Styreleder for 2

Gaupejaktkurs

Gaupejaktkurs 11.02.22 – 13.02.22 i Nordreisa eller Storfjord.  Påmelding her

nb_NONorsk bokmål