Viktig info om pukkellaks

                                                           Overvåking av pukkellaks 2019
I 2019 forventes oppgang av pukkellaks på grunn av to-årssyklusen. Norsk institutt for naturforskning, NINA, kartlegger forekomsten av pukkellaks. Pukkellaksen er en fremmed art som er uønsket, og all pukkellaks som fanges i 2019 skal avlives.

Pukkellaksen kan kjennes igjen på de svarte flekkene på halefinnen (se bildet)
En nygått pukkellaks 
er sølvblank og kan forveksles med sjørøye. Senere på sommeren utvikler de gytedrakt hvor både hunnen og hannen har hvit underside og grå-grønlige sider. 
Hannen får en pukkel på ryggen og forlengede kjever når gytinga nærmer seg, og er lett kjennbar. De gyter i august.

Fra 2019 bør alle sportsfiskere rapportere fangst av pukkellaks. Alle sportsfiskere oppfordres også til å ta en skjellprøve av pukkellaksen. Konvolutter finnes på Best i Manndalen

                                           Ved fangst av pukkellaks i Manndalselva

1.  Fangst av pukkellaks i Manndalselva rapporteres i fangstskjemaet på manndalen.com
     Registrer fangstdato, fangststed, lengde/vekt og kjønn.
2.  Alle fiskere oppfordres til å ta en skjellprøve av pukkellaksen som fanges. Ved prøvetaking
     benyttes samme type skjellkonvolutter som ved prøvetakingen av laks. Merk at pukkellaksen
     har små skjell.
     Skjellprøvene av pukkellaksen kan leveres inn til Manndalen JFF på Best
3.  All pukkellaks som fanges, skal avlives.

Fangstrapport – veiledning

Her kan du se en bildekarusell som viser hvordan du leverer fangstrapport. Du kan bruke pilene eller prikkene under karusellen for å bla deg frem og tilbake.

Fiskekort 2019 – veiledning

I år som i fjor vil salg av fiskekort og rapportering av fangst foregå elektronisk via Manndalen Jeger- og Fiskerforenings hjemmesider her på manndalen.com.

For å gjennomføre kjøp (unntaket er grunneiere og ungdom under 16 år), må du registrere en brukerprofil og ha betalt depositum. Du trenger en gyldig epostadresse for å registrere deg.

Her kan du lage en brukerprofil.

Hvis du kjøpte fiskekort i 2018 kan du bruke samme brukernavn og passord som i fjor. Hvis du har glemt passordet kan du få et nytt her.

Det er mulig å registrere seg i prosessen med å kjøpe depositum/fiskekort, men vi anbefaler at du registrerer deg først.

Nyttige snarveier

Betale depositum / bestille kort

Slik gjør du :

 • Kryss av for depositum for sesongen 2019 ( gjelder alle kjøp)
 • Er du medlem, velg «Medlemmer MJFF kr.100» øverst. Du vil også bli spurt om medlemsnummer som er obligatorisk å fylle ut.
 • Har du bostedsadresse i Manndalen og ikke er medlem, velg «Folkeregistrert adresse kr.300»
 • For kvinner som ønsker frikort mellom 15.07-15.08 velges dette punktet. Depositum må betales.
 • Depositum for døgnkort betales adskilt fra selve døgnkortet. Du vil få tilgang til å kjøpe døgnkort etter at betaling av depositum er registrert. Du trenger bare betale depositum en gang.

De to siste punktene er for deg som vil kjøpe et kort for andre. Depositum registreres og betales av bestilleren. Merk at bestiller også er ansvarlig for at fangstrapport leveres også for disse kjøpene.

Slik ser det ut

Etter at depositum for døgnkort er betalt, og du har logget inn, vil du se en snarvei til døgnkort-kjøp i menyen til høyre under «Fiskekort».

Her finnes også snarvei til sesongkort for grunneiere og ungdom under 16 år.

Viktig info

                                               Viktig informasjon om fiskesesongen 2019

I denne sesongen har vi dessverre måttet innføre depositum på alle fiskekort igjen, unntagen for grunneiere og barn under 16 år. Grunnen til det er at det ikke ble levert tilfredsstillende mange fangstrapporter for forrige sesong.

                                                Hvorfor er det viktig å levere fangstrapport?
MJFF er av grunneierne valgt til å forvalte fiskeressursene i elva. Det er nedfelt i forskriften at alle rettighetshavere (grunneiere) må etablere en slik pliktig organisering.  Forskriften ble innført i 2013. Manndalen JFF er pliktig til å levere fangstrapport til Miljødirektoratet. Fra 2013 til 2015 var fangstrapporteringen mangelfull, og direktoratet innførte fisketid fra 01.07 – 31.07. Det ble også innført fredningssone fra Fossen til Øverfossen. Derfor har MJFF siden 2017, det året vi fikk på plass pliktig organisering, måttet søke om dispensasjon fra disse bestemmelsene hvert år.

I år innførte Miljødirektoratet en ny forskrift som sier at slike dispensasjonssøknader ikke blir behandlet hvert år, så derfor har vi måttet sende en ny uttalelse hvor vi begrunner hvorfor vi må få forlenget fisketid og hvorfor vi må få åpnet elva for fiske mellom Fossen og Øverfossen. Fylkesmannen leverte en meget positiv innstilling på vår søknad til Miljødirektoratet. Vi fikk innvilget forlenget fisketid til 17. 08, men fredningssonen ble ikke opphevet til tross for innstillingen fra Fylkesmannen. Vi måtte derfor komme med en ny høringsuttalelse om fredningssonen, og svar fra direktoratet skulle foreligge i dag. Vi har fått melding om at svaret kommer på mandag 01.07. Derfor er elva fredet fra Fossen til Øverfossen inn til videre.

I 2020 må vi levere en ny innstilling til Miljødirektoratet om fisketid og fredningstid. Det er meget viktig at vi har alt på stell til da, for den bestemmelsen som da blir vedtatt, vil gjelde i fem år framover, uten at det er mulig å søke om dispensasjon.

Jeg skriver dette for å synliggjøre alvoret i saken og at slikt arbeid er veldig tidkrevende. Vi er noen frivillige som står på for at alle skal få bruke elva slik de ønsker, og derfor håper jeg at alle er positive og bidrar til at forvaltningen blir gjort på riktig måte. Fangstrapporten og fisketelling er det grunnlaget direktoratet bruker i sin bestandsfastsettelse som igjen avgjør fisketid og fredningssoner.

 

Odd Isaksen

Leder for fiskestellsutvalget, MJFF

Aversjonsdressur

Aversjonsdressur onsdag 19.juni kl.: 19:00 hos Gunnhild Johnsen i Trollvik. 

Pris: kr 250.- for medlem av MJFF eller Nord Troms Fuglehundklubb. 
kr 400.-  om man ikke er medlem.
Betales ved oppmøte. Tar også Vipps.

Årsmøteinnkalling

Årsmøte
Manndalen Jeger- og Fiskerforening

 Fredag 15. mars 2019
Kl. 19.00

Sted: Giellasiida / Språksenteret

 SAKSLISTE:

 1. Åpning.
 2. Godkjenning av  innkalling og sakslister
      valg av møteleder.
      valg av sekretær
      valg av to til å underskrive protokollen
 3. Årsmelding 2018
 4. Revidert Årsregnskap for 2018
 5. Kontingentandel
 6. Priser fiskekort
 7. Innkomne saker
 8. Valg:
 • Styreleder for 2 år
 • To Styremedlemmer for 2 år
 • Medlem til fiskestellsutvalget
 • Ett varamedlem til styret for 2 år
 • Ett medlem og 1 vara til valgkomiteen
 • To revisorer med en vararepresentant

                                                                  Servering

-styret-

Laksetrapp

Da har vi hatt besøk av Hans-Petter Fjeldstad fra Sintef på befaring av laksetrappene i Manndalselva. Mye spennende å lære fra en engasjert ingeniør. På bildet diskuteres trappa ved Øverfossen.

Vi startet dagen med et lite møte der vi diskuterte dagens gjøremål. Så dro vi på befaring til trappene ved Fossebrua og Øverfossen, der vi så på forskjellige løsninger for eventuelle forbedringer. Mange momenter spiller inn når det gjelder oppgang i trappene, sånn som vanntemperatur, tidspunkt, vannhastighet, vannmengde, vinkler,  inn- og utløp osv., da er det godt å ha spesialister på området.

I løpet av høsten får vi utarbeidet en rapport som gir oss veiledning om hva vi skal gjøre videre. Ingen avgjørelser om tiltak ble tatt på befaringen. I det videre arbeidet blir fylkesmann, kommunen, grunneierne og MJFF involvert, alt etter behov.

Fangstrapporter

MJFF er pliktig til å levere inn fangstrapport årlig innen tidsfrist. Dette har vi klart bra de siste sesongene, og det har bidratt til at vi blant annet har fått forlenget fiskesesongen til 15. august. Det er også viktig at alle leverer rapport .

Alle som leverer inn fangstrapport innen tidsfrist, som er lørdag 1. september kl 24:00, er med i trekningen om flere flotte premier: Ett stk. viltkamera, Norhunt WR. To stk Brusletto Hunter kniver. En stk. komplett havfiskestang. Gavekort fra Coop. Premiene har en totalverdi av ca 6000 kr.

Manndalen JFF takker sine sponsorer for premier: Coop Manndalen, Manndalen Bygg AS, Joker Manndalen, Viltkamerabutikken og Andresen Vaabenforretning

For Manndalen JFF er det viktig å samarbeide både med lokalt næringsliv og andre som støtter vår virksomhet