Viktig informasjon til grunneiere og fiskere i Manndalselva

PUKKELLAKS

Manndalen Jeger- og Fiskerforening, MJFF, er av grunneierne valgt til å forvalte fisket i Manndalselva. 

Dette innebærer at MJFF skal gjøre tiltak for å ta ut så mye pukkellaks som mulig. Vi har fått tillatelse fra statsforvalter til å gjennomføre dette fram til 30. september 2021. Tillatelsen er gitt med hjemmel i lov om laksefisk og innlandsfisk §13.

Uttaket kan foregå ved stangfiske, not og harpun. Dette vil medføre mer aktivitet i elva  enn vanlig.

Det gjøres oppmerksom på at det kun er utvalgte personer som har tillatelse til å gjøre dette. Vanlig fiske etter pukkellaks kan foregå fram til lørdag 31.juli klokken 24:00. Fiskere må ha fiskekort.

Informasjon om fiskekort, fiskeregler og fiskesesongen 2021

Da kan vi ønske velkommen til en ny sesong med fiske i Manndalselva. De viktigste endringene står i årets fiskeregler, som du kan lese når du kjøper fiskekort, og også nederst i denne artikkelen.

I år er også fiskekort og fangstrapporter tilgjengelig på engelsk.

Nytt av året er også at alt som har med kjøp av fiskekort og innsending av fangstrapporter finnes på «Min side», som du alltid finner i menyen på toppen. Enkelt og greit.

I år forventes det store forekomster av pukkellaks, og vi ber også om at dere ser spesielt etter lakselus, og legger ved detaljer i fangstrapportene.

KJØP AV FISKEKORT

Hvis du har kjøpt fiskekort tidligere, kan du bruke samme innlogging for å kjøpe fiskekort for årets sesong. Innlogging finnes også under «Min side» i toppmenyen.

For å kjøpe fiskekort må du ha en brukerprofil her på manndalen.com. Du kan opprette en profil her.

I år kan du betale med Vipps i tillegg til kort.

Fiskekort for sesongen 2021:

                    Priser  
Døgnkort 150 kr
Utenbygds fiskere kan bare kjøpe døgnkort 150 kr
Sesongkort for medlemmer i NJFF (MJFF) 200 kr
Sesongkort for de med bostedsadresse Manndalen 400 kr
Barn under 16 år Gratis
   

Fiskeregler 2021

 1. Fiskesesongen gjelder fra 01.07. kl.: 18:00 – 31.07. kl.: 24:00
  Det er i denne perioden tillatt å fiske laks, sjøørret, ørret og sjørøye.
 2. Døgnkvote pr. fisker er 1 laks.
  All villaks tatt ovenfor Brufossen (Fossekulpen – Øverfossen) skal settes ut igjen.
 3. Fiskedøgnet gjelder fra kl. 18:00 til kl.: 18:00.
 4. Fiskereglene gjelder også ved utløpet av elva til grense bestemt i en linje fra bekkeutløpet ved Yttergård til nordligste punkt på Manndalsklubben. Punktene er merket med skilt. Grensepunkt (UTM) DB 097855 og DB 084888.
 5. Det er ikke tillatt å bruke flue med søkke. Kun én flue er tillatt.
 6. Minstemål er 30 cm.
 7. Barn under 16 år fisker gratis, men må ha fiskekort.
 8. Rettighetshavere skal ha grunneierkort og kan fiske gratis på eget gårdsnummer.
 9. Det er ikke tillatt å fiske fra onsdag kl. 18:00 til torsdag kl. 18:00,
  og søndag fra kl. 06:00 til kl. 18:00.
 10. Gyldig fiskekort skal være kjøpt på manndalen.com, og legitimasjon skal medbringes
  under fiske. Alle detaljer om dine fiskekort finnes ved å logge inn og besøke «min side».
 11. Fiskeutstyr og annet utstyr som har vært i kontakt med vann i andre vassdrag skal desinfiseres. Kvittering må medbringes ved fiske. Desinfeksjon foretas på Best i Manndalen. Det skal praktiseres rullerende /bevegelig fiske ovenfra og ned på fiskeplass.
 12. Det er plikt til å levere fangstrapport. Rapportering skjer elektronisk på skjema som følger ved kjøp av fiskekort.
  – Rapportering for døgnkort: etter hvert døgn
  – Rapportering for sesongkort : hver avsluttet uke.
  Ved manglende fangstrapport kan man bli nektet fiske for neste sesong
 13. Overtredelse av gjeldende regler, lover og forskrifter, kan medføre anmeldelse og inndragning av fiskekort og fiskeredskaper. Gyldig dokumentasjon skal fremvises på
  forlangende av rettighetshavere, oppsyn eller politi.
 14. Vis hensyn! Ta vare på miljøet! Far varsomt fram med skogen! Trø ikke ned gjerder! Søppel tas med!
 15. Fredningssoner ved Øverfossen og Fossekulpen (Notkulpen) er merket med skilt. Se kart.
 16. Fiskeravgift til Miljødirektoratet for sesongen 2021 må være betalt ved kjøp av fiskekort. Legitimasjon skal medbringes og vises på forlangende fra oppsyn

Fiskekort 2020

For å kjøpe fiskekort for Manndalselva i sesongen 2020, så kreves det at fiskeren har en brukerprofil her på manndalen.com. 

Hvis du ikke har brukerprofil kan du lage en her.

Hvis du har kjøpt fiskekort for manndalselva tidligere så har du allerede en profil. Husker du ikke passordet kan du benytte «glemt passord»-funksjonen for å lage nytt.

Når du har kontroll på brukernavn og passord, så kan du logge inn for å kjøpe fiskekort. Du finner innlogging under siden «fiskekort 2020″ i toppmenyen»

Etter innlogging vil du bli sendt til «min side», der du finner informasjon om dine kjøp og din brukerprofil.

Du vil også se en meny på toppen av siden som er tilknyttet det som har med fiskekort å gjøre.

Ved å klikke på «Fiskekort» kommer du til siden der du kan kjøpe kort for i år.

Kjøp av fiskekort foregår i to steg. 

Steg 1 er skjema for å fylle ut og velge type fiskekort, mens steg 2 er betaling.

Alle felt må fylles ut før man klikker «Kjøp». Skjemaet henter navn og epostadresse fra din brukerprofil. 

Type fiskekort og ekstra informasjon

Når du velger type fiskekort så vil ekstravalg knyttet til medlemmer og de som skal kjøpe døgnkort dukke opp i skjemaet. Prisen for valget du gjør vil også dukke opp.

Så er det bare å huke av for at du kjenner til fiskereglene i elva, og har lest personvernerklæringa for nettstedet for å gå til betaling. Klikk «Kjøp» når du har fylt ut skjemaet for fiskekort.

Handlekurv oversikt

I handlekurven listes dine valg opp. Hvis alt ser greit ut ut klikker du «Fortsett til kassen»

Kassen

I kassen fyller du inn din betalingsinformasjon før du fullfører kjøpet ved å klikke «send ordre».

Håper dette var til hjelp !

Her er noen lenker slik at du hurtig kommer deg i gang

Årsmøtereferat 2020

Avholdt fredag 29.mai 2020 kl. 19:00 på Senter For Nordlige Folk

Tilstede:
Odd Isaksen, Geir Arne Evanger, Martin Mandal, Kurt Ivar Johnsen, Åsmund Seljeskog, Bjørn Hallvard Seljeskog, Sigmund Dalvik, Ellen Dalvik og Astrid Solhaug

Sak 1.   Åpning
Geir Arne åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

Sak 2.   Godkjenning av innkalling og saksliste samt valg av møteleder, sekretær og to til å skrive under protokollen
Vedtak:
Innkalling og sakslisten ble godkjent.
Valg av møteleder: Geir Arne Evanger
Valg av sekretær: Astrid Solhaug
To til å skive under protokollen: Åsmund Seljeskog og Bjørn Hallvard Seljeskog

Sak 3.   Årsmelding 2019
Årsmelding ble gjennomgått av Geir Arne Evanger og Odd Isaksen.
Vedtak: Årsmeldingen ble tatt til etterretning.

Sak 4.   Revidert årsregnskap 2019
Årsregnskapet gjennomgått av Martin Manndal.
Vedtak: Regnskapet ble godkjent.

Sak 5.   Kontingentandel
Kontingenten i foreningen har vært kr 100,- (lokal andel). Dette vår andel til NJFF.
Vedtak: Kontingenten forblir uendret.

Sak 6.   Priser fiskekort
Vedtak: Disse fiskekortprisene er gjeldende for Manndalselva:
Døgnkort:                                                 kr 150,-
Sesong medlemmer MJFF:                    kr 200,-
Sesongkort bostedsadr. Manndalen:  kr 400,-

Barn under 16 år fisker gratis.
Hvis det ikke leveres fangstrapport, kan personen nektes fiske den påfølgende sesong.

Sak 7.   Innkomne saker
Det er ingen innkomne saker til styret

Sak 8.   Valg
Styreleder:                                 Anders Furuseth, på valg
Nytt forslag på leder:               Astrid Solhaug
Nestleder:                                  Geir Arne Evanger
Styremedlem:                            Sigmund Dalvik, gjenvalg
Styremedlem:                            Arnt Fossli
Kasserer:                                    Martin Manndal
Styremedlem:                            Astrid Solhaug
Nytt forslag på styremedlem: Bjørn Hallvard Seljeskog
Varamedlemmer til styret:      Simon B. Johnsen, gjenvalg
                                                     Katarina Niva
Valgkomite:               
Nytt forslag:                               Åsmund Seljeskog
                                                     Vibeke Manndal
                                                     Ellen Dalvik   
Revisor:                                       Hans Vatne
                                                     Berton Bucht, gjenvalg
Vara til revisor:                          Fred Are Nilsen, gjenvalg
Fiskestellsutvalget:                   Kurt-Ivar Johnsen, gjenvalg
                                                    Odd Isaksen, gjenvalg
                                                    Geir Arne Evanger (fra styret)

Vedtak:
Styreleder:                                Astrid Solhaug
Nestleder:                                 Geir Arne Evanger
Styremedlem:                          Sigmund Dalvik
Styremedlem:                          Arnt Fossli
Kasserer:                                   Martin Manndal
Styremedlem:                          Bjørn Helge Seljeskog
Varamedlem til styret:            Simon B. Johnsen
                                                   Katarina Niva
Valgkomite:                              Åsmund Seljeskog
                                                   Vibeke Manndal
                                                   Ellen Dalvik, leder
                                                   Eivind Fossli, vara
Revisor:                                     Hans Vatne
                                                   Berton Bucht
Vara til revisor:                        Fred Are Nilsen
Fiskestellsutvalget:                 Kurt-Ivar Johnsen
                                                  Odd Isaksen, leder
                                                  Geir Arne Evanger (fra styret)

Møte hevet kl. 21.00

Astrid Solhaug
Referent

 

     

Viktig informasjon til grunneiere

Melding til grunneiere som har fått brev fra Kåfjord kommune vedrørende prosjekt om tiltak i Manndalselva.

På grunn av en misforståelse angående finansiering og gjennomføring av det ønskede tiltaket vi har beskrevet i forprosjektet om utbedring av gyteforhold i deler av elva, kom vi i skade for påstå at NVE skulle stå for dette. Vi var nok litt for raske til å trekke denne slutningen, og vil med dette korrigere uttalelsen. NVE skal vurdere det utsendte forprosjektet, og så komme tilbake med eventuelt tiltak. 

Vi beklager så meget og håper at det ikke har ført til unødvendig bryderi for noen av partene.

MJFF
v/ fiskestellsutvalget

 

Fangstrapport – veiledning

Her kan du se en bildekarusell som viser hvordan du leverer fangstrapport. Du kan bruke pilene eller prikkene under karusellen for å bla deg frem og tilbake.

Laksetrapp

Da har vi hatt besøk av Hans-Petter Fjeldstad fra Sintef på befaring av laksetrappene i Manndalselva. Mye spennende å lære fra en engasjert ingeniør. På bildet diskuteres trappa ved Øverfossen.

Vi startet dagen med et lite møte der vi diskuterte dagens gjøremål. Så dro vi på befaring til trappene ved Fossebrua og Øverfossen, der vi så på forskjellige løsninger for eventuelle forbedringer. Mange momenter spiller inn når det gjelder oppgang i trappene, sånn som vanntemperatur, tidspunkt, vannhastighet, vannmengde, vinkler,  inn- og utløp osv., da er det godt å ha spesialister på området.

I løpet av høsten får vi utarbeidet en rapport som gir oss veiledning om hva vi skal gjøre videre. Ingen avgjørelser om tiltak ble tatt på befaringen. I det videre arbeidet blir fylkesmann, kommunen, grunneierne og MJFF involvert, alt etter behov.

Fangstrapporter

MJFF er pliktig til å levere inn fangstrapport årlig innen tidsfrist. Dette har vi klart bra de siste sesongene, og det har bidratt til at vi blant annet har fått forlenget fiskesesongen til 15. august. Det er også viktig at alle leverer rapport .

Alle som leverer inn fangstrapport innen tidsfrist, som er lørdag 1. september kl 24:00, er med i trekningen om flere flotte premier: Ett stk. viltkamera, Norhunt WR. To stk Brusletto Hunter kniver. En stk. komplett havfiskestang. Gavekort fra Coop. Premiene har en totalverdi av ca 6000 kr.

Manndalen JFF takker sine sponsorer for premier: Coop Manndalen, Manndalen Bygg AS, Joker Manndalen, Viltkamerabutikken og Andresen Vaabenforretning

For Manndalen JFF er det viktig å samarbeide både med lokalt næringsliv og andre som støtter vår virksomhet

Da er det klart for fiskekortsalg på nett

Manndalen Jeger- og Fiskerforening innfører fiskekort og fangstrapportering på nett fra og med sesongen 2018. Dette vil forenkle oversikten i økonomien rundt salg av fiskekort og forbedre innrapportering av fangst til Fylkesmannen og Miljødirektoratet. En god fangstrapportering er avgjørende for utfall i f.eks. søknader om fredningstider og økonomiske støtte. Innføringen av dette systemet ble også vedtatt på siste årsmøte. Nettløsningen fungerer også på mobil.

Fiskevaktene/oppsynet kommer utenbygds fra, og vil mangle kjennskap til lokale fiskere, derfor er det viktig at følgende dokumentasjon medbringes:

 • Personlig identifikasjon,
 • Utskrift av betalt fiskekort/grunneierbevis, eventuelt kvittering på mobil.
 • Bekreftelse på betalt fiskeravgift til Miljødirektoratet.

Noen i oppsynet har også politimyndighet. Overtredelser av reglementet kan føre til politianmeldelse. Det er straffbart å unnlate å legitimere seg til offentlig tjenesteperson.

Det betales ingen depositum for innlevering av fangstrapport, men de som leverer i tide, er med i trekningen av flere flotte premier. De som ikke leverer fangstrapport i tide, kan risikere å bli utestengt fra fiske i Manndalselva neste sesong. Men god velvilje fra fiskernes side gjør nok at vi får inn disse rapportene i tide. Lignende løsninger er allerede i bruk i andre elver.

Vi håper på positiv innstilling til denne løsningen, som vil lette oss i administreringen av fiskekortsalg og fangstrapporter.

Det er viktig at alle setter seg inn i fiskereglene og vilkårene for kjøp av kort.

På hjemmesiden til MJFF, manndalen.com, klikker man på linken «Fiskekort» øverst på siden. Klikk på denne og gjør dine valg. Kjøpet foregår i nettbutikken. Betal med bankkort.
Instruksjonsvideo om hvordan man kjøper kort og leverer fangstrapport ligger på hjemmesiden under «Om oss, nyheter»

Ved spørsmål, kontakt Geir Arne Evanger på 41107018, Odd Isaksen på 99630954 eller Ellen Dalvik på 99794190
Lykke til.

Kjøp av døgnkort til Manndalselva. En brukerveiledning

I nettbutikken for fiskekort er et av valgene kjøp av døgnkort. Døgnkort gir tillatelse for fiske fra valgt dato kl.1800, og har normal varighet på 24 timer.

For å kjøpe et døgnkort velger man «les mer» under døgnkort-illustrasjonen, som vist under.

Når døgnkort er valgt fra oversikten, er neste trinn å velge ønsket dato som det skal kjøpes fiskekort for. Tilgjengelige datoer er grønne i kalenderen. Den røde markering viser datoer som det er kjøpt fiskekort for.

Slik ser siden for å kjøpe døgnkort ut, med oversikten over tilgjengelige datoer i juli.

Onsdager kan ikke velges jfr. fiskereglene. 

Knappen «Fullfør bestilling nå» kan ikke benyttes før en dato er valgt, og er derfor «duset» ut.

Klikk på datoen du ønsker at døgnkortet skal gjelde for. Datoen du har valgt blir mørkere i fargen som vist under.

Velger du bare én dato, så gjelder tillatelsen i 24 timer.

Hvis du vil kjøpe fiskekort for flere døgn, kan du i tillegg velge en sluttdato. Hvis du ikke velger sluttdato gjelder kortet i 24 timer.

Under er datoene 12. og 13. juli valgt. Døgnkortet trer i dette eksemplet i kraft den 12. Juli kl. 1800, og varer til den 14. Juli kl.1800.

Når dato er valgt, vil knappen «Fullfør bestilling» endre farge og bli aktiv, slik at du kan legge valgte datoer i handlekurv og fullføre bestillingen.

Klikk «Fullfør bestilling nå» når dato er valgt.

Denne beskjeden vil da vises, og du kan gå videre ved å klikke «Vis handlekurv»

Handlekurven viser deg et sammendrag av valgene du har gjort så langt. Hvis alt stemmer kan du fortsette til kassen.

I kassen fyller du inn detaljer om personen som skal benytte døgnkortet.

Betalingsdetaljene er det siste steget. Betaling kan skje med kreditt-/debetkort som VISA og Mastercard.

Fyll inn kortdetaljene og send din bestilling. 

Vi oppfordrer alle som kjøper fiskekort å lese nøye gjennom våre personvernregler, og merke av for å ha lest dem før ordren sendes.

Etter at ordren er sendt vil du motta en del meldinger per epost, som angår både ditt kjøp og din medfølgende brukerprofil på manndalen.com

En brukerkonto opprettes automatisk, og gir deg muligheten til å logge inn på manndalen.com, der du finner din ordrehistorikk og fangstrapport-verktøyet som følger meg fiskekortet.

Du vil også motta en automatisk epost som bekrefter kjøpet ditt.

Og til slutt mottar du en epost som bekrefter at betaling er registrert. Dette er din kvittering og klarsignalet for at kortet er gyldig og kan benyttes til fiske på datoen du har valgt.

[fvplayer src="https://manndalen.com/wp-content/uploads/2018/06/Microsoft-Edge-26.06.2018-14.56.28.mp4" width="1168" height="696"]