Jeger- og Fiskerforeningen
Odd Isaksen

Årsmøte

Årsmøte Manndalen Jeger- og Fiskerforening Fredag 3. mars 2023 kl.: 19:00 På Senter for Nordlige Folk Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og sakslister Valg av møteleder Valg av sekretær Valg av to til å underskrive protokollen 3. Årsmelding 2022 4. Revidert årsregnskap for 2022 5.

Les mer »
News
Odd Isaksen

Fangstrapporter sesongen 2022

For å få avsluttet fangstrapporteringen for sesongen 2022 og rapportert det inn til Miljødirektoratet, så må vi nå sette en absolutt siste frist for innlevering. Fristen blir på mandag 12. september kl 24:00 Manglende rapport vil se ut som vedlagte bilde ovenfor av et fiktivt døgnpass Hvis

Les mer »

The purpose of the association is :

  • Protect hunting and fishing interests by safeguarding nature's production basis and by giving the general public access to hunting and fishing.
  • Be an active interest organization that looks after the members' interests in hunting, fishing, nature management and outdoor life.
  • Ensure a sustainable harvest of our wildlife and fishing resources, based on available knowledge.
  • Ensure that huntable wildlife and fish are harvested for the enjoyment of as many motivated practitioners as possible.
  • Work to increased the general understanding of hunting and fishing.
  • Work for the correct use of weapons and sport fishing gear.
  • Conduct active youth and educational work.
  • Collaborate with public authorities and other interest groups.
  • Work to establish local membership benefits.

Support our sponsors!

en_GBEnglish (UK)