Fakta om pukkellaks

Også kjent som: Oncorhynchus gorbuscha, pink salmon, humpback salmon Pukkellaks, benfiskart i laksefamilien. Pukkellaksen tilhører det vi kaller stillehavslaksene, i slekten Oncorhynchus. En økonomisk viktig art både i Russland, Canada

Humpback salmon

Som kjent er ikke pukkellaks ønsket i norske vassdrag. I Manndalselva er det tatt en god del i løpet av denne sesongen. På bakgrunn av dette, søkte Manndalen jff om tillatelse

Viktig påminnelse

OBS! I tiden fremover vil det bli utført kontroller av oss som fisker i Manndalselva. Kontrollen blir blant annet utført av Statens naturoppsyn, SNO, og kan forekomme dag og natt. Alle må ha

Fredningssone

Da har vi i tråd med planen, begynt å sette opp nye fredningssoneskilt. Det vil si skilt, som både på engelsk og norsk, tydelig forteller hvor det ikke er tillatt å

Påminnelse om fiskeregler og forskrifter

Vi vil gjerne påminne fiskere i Manndalselva om å følge fiskereglene. I Manndalselva gjelder bl.a.: Fra og med 1. august er det tilbakesettingsplikt for villaks. Fredningssonene er tidligere publisert. Link

Fiskeverter/vakter

Fiskeverter/vakter For å holde oppsyn med at alle som fisker i Manndalselva følger bestemmelsene (fiskereglene) som grunneierne gjennom MJFF har bestemt, søker vi fiskeverter/vakter for inneværende sesong. Vi har forsøkt

Forvaltning av Manndalselva

Grunneiere av Manndalselva er pålagt av Miljødirektoratet til å ha en organisasjon som skal forvalte Manndalselva. Altså et offentlig krav som er styrt av en offentlig forskrift. Dette gjelder for

Pukkellaks i norske elver

Det rapporteres om mye pukkellaks i norske elver. I Manndalselva ble det tatt tre i fjor. Det er viktig at det rapporteres inn på fangstrapporten https://www.nrk.no/trondelag/uonsket-pukkellaks-oppdaget-i-flere-norske-elver-1.13597812  

Fiskekort

Fiskekort til salgs på Best, Manndalen. Du kan lese mer om fiskereglene her

Aversjonsdressur hund-sau

Torsdag 6/7, kl18.00, i Trollvik v/Peder og Gunhild Johnsen. Dette er i samarbeid med Nord-Troms Fuglehundklubb og instruktør Ottar Remmen. 200kr for medlemmer i MJFF el Nord-Troms Fuglehundklubb, for andre

en_GBEnglish (UK)