Viktig info

                                               Viktig informasjon om fiskesesongen 2019 I denne sesongen har vi dessverre måttet innføre depositum på alle fiskekort igjen, unntagen for grunneiere og barn under 16 år. Grunnen til det er at det

Aversjonsdressur

Aversjonsdressur onsdag 19.juni kl.: 19:00 hos Gunnhild Johnsen i Trollvik.  Pris: kr 250.- for medlem av MJFF eller Nord Troms Fuglehundklubb. kr 400.-  om man ikke er medlem.Betales ved oppmøte. Tar også Vipps.

Årsmøteinnkalling

ÅrsmøteManndalen Jeger- og Fiskerforening  Fredag 15. mars 2019Kl. 19.00 Sted: Giellasiida / Språksenteret  SAKSLISTE: Åpning. Godkjenning av  innkalling og sakslister    valg av møteleder.    valg av sekretær    valg av to til å underskrive protokollen Årsmelding 2018 Revidert Årsregnskap for 2018 Kontingentandel Priser fiskekort Innkomne saker Valg: Styreleder for 2 år To Styremedlemmer for

Laksetrapp

Da har vi hatt besøk av Hans-Petter Fjeldstad fra Sintef på befaring av laksetrappene i Manndalselva. Mye spennende å lære fra en engasjert ingeniør. På bildet diskuteres trappa ved Øverfossen. Vi startet dagen med et lite møte der vi diskuterte dagens gjøremål. Så dro vi på befaring til trappene ved Fossebrua og Øverfossen, der vi

Fangstrapporter

MJFF er pliktig til å levere inn fangstrapport årlig innen tidsfrist. Dette har vi klart bra de siste sesongene, og det har bidratt til at vi blant annet har fått forlenget fiskesesongen til 15. august. Det er også viktig at alle leverer rapport . Alle som leverer inn fangstrapport innen tidsfrist, som er lørdag 1. september

Da er det klart for fiskekortsalg på nett

Manndalen Jeger- og Fiskerforening innfører fiskekort og fangstrapportering på nett fra og med sesongen 2018. Dette vil forenkle oversikten i økonomien rundt salg av fiskekort og forbedre innrapportering av fangst til Fylkesmannen og Miljødirektoratet. En god fangstrapportering er avgjørende for utfall i f.eks. søknader om fredningstider og økonomiske støtte. Innføringen av dette systemet ble også

Kjøp av døgnkort til Manndalselva. En brukerveiledning

I denne artikkelen kan du se instruksene for å kjøpe ett (eller flere) døgnkort i nettbutikken til Manndalen Jeger- og Fiskerforening. Døgnkort gir tilgang fra valgt dato kl.1800 til påfølgende dag kl.1800,. Unntaket er døgnkort som starter på lørdager, som kun varer i 12 timer (fra kl.1800 lørdag til kl. 0600 søndag)

Gyteforhold i Manndalselva

For at vi skal få en god ørretbestand i Manndalselva, så er det viktig at gyteforholdene er gode. Ørret og sjøørret er av samme art, «Salmo Trutta«, så det er positivt hvis vi kan få gode forhold i hele elva. Dette gjelder også området ovenfor Øverfossen. En kort tur til området for å få et

Kurs i elgjakt

Hei! Har du lyst å være med på Elgjakt? NJFF-Troms tilbyr også i år ett ukeskurs på Elgjakt. Kurset arrangeres i Dividalen i Troms, på ett av fylkes beste Elgvald. Dette kurset er velegnet for deg som er jeger, men har lite eller ingen erfaring med Elgjakt, mangler eget jaktlag og eller deg som bare

Vannstand i elva

  Her finner dere en link til vannføringsregistrering  i Manndalselva. Målingen blir gjort på en målestasjon som driftes av NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat. Denne registreringen foregår kontinuerlig, og kan være til nytte for fiskere og andre. Linken er gjengitt med tillatelse fra NVE    

nb_NONorsk bokmål