Aversjonsdressur hund-sau

Det blir holdt aversjonsdressur hund-sau, tirsdag 19.juni, kl 18:00, i Trollvik v/Peder og Gunhild Johnsen. Dette er i samarbeid med Nord-Troms Fuglehundklubb og instruktør Ottar Remmen. 200 kr for medlemmer i MJFF eller Nord-Troms Fuglehundklubb. For andre, 300 kr pr gang. Polare spisshunder kan delta, men får ikke «sauerenhetsbevis». Betaling ved oppmøte. Kontakt Geir-Arne på

Sjøørret- og sjørøyeseminar

Et veldig inspirerende sjøørret- og sjørøyeseminar ble avholdt på Raddison Blu 25. og 26. mai, og jeg var så heldig å få representere MJFF. Konferansen hadde som formål å sette fokus på bestanden av sjøørret og sjørøye i Nord-Norge, forvaltning, kultivering, renovering av vassdrag, livssyklus, fiske, adferd, verdiskapning og fangst Konferansen ble ledet av Kennet

Skyting

Storviltskyting på Skibotn skytebane onsdag 23.mai klokken 18:00. Deretter hver onsdag fram til 13.juni.

Om noen trenger ammunisjon kan de henvende seg til Steinar Engstad på tlf.nr: 907 74 047

Atter en gladmelding

For å få tillatelse til å forlenge fisketiden i Manndalselva, må det søkes om dispensasjon fra fredningsbestemmelsen hvert år fram til 2020. Vi søkte dispensasjon via Fylkesmannen til Miljødirektoratet den 15.02.18, og fikk følgende svar (utdrag av kopi av brevet fra Miljødirektoratet): «Fylkesmannen i Troms er positiv til foreningens forvaltning av elva og foreslår delvis

Jegerprøvekurs

Jegerprøvekurs med oppstart fredag 11.05.18 kl 18:00 på Manndalen skole. Kurset er basert på helgesamlinger. Kursets varighet er på 30 timer. Avsluttes i begynnelsen av juni. Priser:   Medlemmer: kr 2000.-.     Ikke medlemmer: kr 2750,- Påmelding her

Gladmelding

Da har jeg den glede av å melde at MJFF har blitt tildelt kr.: 50.000 av Fylkesmannen i Troms, til forprosjekt for  utbedring/ombygging av laksetrapp ved Fossen. Vi har engasjert en spesialist fra SINTEF som kommer på befaring i løpet av våren/sommeren. I tillegg har vi fått kr.: 10.000 til tiltak for redusering av pukkellaksbestanden

Årsmøte fredag 09.mars kl.1900

Styret innkaller til Årsmøte for Manndalen Jeger- og Fiskerforening Fredag 09.mars 2018 kl.1900 På Manndalen Sjøbukafé          Saksliste: Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste – Valg av møteleder – Valg av sekretær – Valg av to personer til å underskrive protokollen Årsmelding Revidert årsregnskap Kontingentandel Fiskekortpriser Innkomne saker Valg: – Styreleder for

Tilstand i Manndalselva

Kort sammendrag og konklusjon om fisketilstanden i Manndalselva Rapporten i sin helhet kan leses her Punkt 4.3 Manndalselva ble den 7.sept. undersøkt av to drivtellere. Her viser det seg at GBM, gytebestandsmålet så vidt ble oppfylt for sesongen 2017. Det betyr at MJFF må være obs. på bestanden, og gjøre tiltak for å forbedre GBM.

Litt om fiskesesongen 2017

Fiskesesongen 2017 i Manndalselva var omtrent på samme nivå som 2016 rent fangstmessig sett, med en liten økning. Se «fangstrapp.no» Vi fikk forlenget den ordinære sesongen til 15 august. Sesongen ble ytterlig forlenget for uttak av pukkellaks, som ga godt resultat. Pukkellaksen kan i fremtida bli en stor utfordring for oss. Jeg føler også at

nb_NONorsk bokmål