Fangstrapport

For at rapportering av fangst skal bli mindre arbeidskrevende, mer effektivt og oversiktlig, holder vi på å innføre et digitalt rapporteringsskjema. For å få dette til å bli best mulig, så ønsker vi at noen melder seg frivillig til å prøve dette ut i nærmeste framtid slik at det er klart til neste fiskesesong. Vi

Premier

Da har vi trukket vinnerne av tre Brusletto Hunter kniver for innleverte fangstrapporter 2017: Ina Engvoll, 9144 Samuelsberg Asle Mikkelsen, 9144 Samuelsberg Stig Kristensen, 9144 Samuelsberg Vi gratulerer de heldige. Vinnerne blir kontaktet

Dugnad

Da blir det dugnad på Skaidihytta lørdag 16. september. Følgende tiltaksliste ble diskutert på siste møte 31.08. Referat er sendt ut til alle foreningene som er representert i «Skaidihyttas venner 1.  Sjekke tilstand til hytta. Spesielt se under hvilken tilstand bæring/bjelker er. Sjekke hvor mye material som ikke brukt, som er tatt opp til hytta. 2. Rydde

Uttak av pukkellaks

Etter søknad fra Mjff har fylkesmannen gitt tillatelse til videre uttak av pukkellaks i Manndalselva.  Tillatelsen gjelder fram til 10. september og foreningen er ansvarlig for at det gjennomføres på riktig måte.

Fakta om pukkellaks

Også kjent som: Oncorhynchus gorbuscha, pink salmon, humpback salmon Pukkellaks, benfiskart i laksefamilien. Pukkellaksen tilhører det vi kaller stillehavslaksene, i slekten Oncorhynchus. En økonomisk viktig art både i Russland, Canada og Alaska. Står oppført på Norsk svarteliste. Vanlig størrelse på kjønnsmoden fisk er ca 2 kg, men lengden kan bli opptil 75 cm og vekta

Pukkellaks

Som kjent er ikke pukkellaks ønsket i norske vassdrag. I Manndalselva er det tatt en god del i løpet av denne sesongen. På bakgrunn av dette, søkte Manndalen jff om tillatelse til å ta ut pukkellaks, og tillatelse ble gitt av fylkesmannen i Troms i tidsrommet fram til 31.august d.å. Vi har i løpet av denne helgen

Viktig påminnelse

OBS! I tiden fremover vil det bli utført kontroller av oss som fisker i Manndalselva. Kontrollen blir blant annet utført av Statens naturoppsyn, SNO, og kan forekomme dag og natt. Alle må ha med fiskekort eller grunneierkort som dokumentasjon. Oppsynet fra SNO har politimyndighet. Det blir også kontrollert at fiskeregler og fredningsbestemmelser blir overholdt, så derfor er det viktig at vi kjenner

Fredningssone

Da har vi i tråd med planen, begynt å sette opp nye fredningssoneskilt. Det vil si skilt, som både på engelsk og norsk, tydelig forteller hvor det ikke er tillatt å fiske. Fredningssonene er bestemt av fylkesmannen. Skiltene bærer også fylkesmannens logo. Skiltene er kjøpt av MJFF, og er satt opp av oss. Vi har også

Påminnelse om fiskeregler og forskrifter

Vi vil gjerne påminne fiskere i Manndalselva om å følge fiskereglene. I Manndalselva gjelder bl.a.: Fra og med 1. august er det tilbakesettingsplikt for villaks. Fredningssonene er tidligere publisert. Link til forskrift: https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2008-02-19-180 I tiden utover kan det være mulig at fiskere blir kontrollert for gyldig fiskekort av utenbygds kontrollører. Alle må ha med gyldig fiskekort

Fiskeverter/vakter

Fiskeverter/vakter For å holde oppsyn med at alle som fisker i Manndalselva følger bestemmelsene (fiskereglene) som grunneierne gjennom MJFF har bestemt, søker vi fiskeverter/vakter for inneværende sesong. Vi har forsøkt med en telefonrunde til potensielle verter/vakter, men har ikke lyktes. Vi velger å kalle det «fiskeverter/vakter», fordi vi ønsker at de som skal drive oppsyn,

nb_NONorsk bokmål