Formål

  • Ivareta jakt- og fiskeinteressene gjennom ivaretakelse av naturens produksjonsgrunnlag og ved at allmennheten skal ha adgang til å utøve jakt og fiske.
  • Være en aktiv interesseorganisasjon som ivaretar medlemmenes interesser innen jakt, fiske, naturforvaltning og friluftsliv.
  • Sikre en bærekraftig høsting av våre vilt- og fiskeressurser, basert på tilgjengelig kunnskap.
  • Sikre at viltet og fisken høstes til glede for flest mulig motivert utøvere.
  • Arbeide for økt allmenn forståelse for jakt og fiske.
  • Arbeid for korrekt bruk av våpen og sportsfiskeredskap.
  • Drive et aktivt ungdoms- og utdanningsarbeid.
  • Samarbeide med offentlige myndigheter og andre interesseorganisasjoner.
  • Arbeide for å etablere lokale medlemsfordeler.

Arbeidet i foreningen skal bygge på NJFFs gjeldende handlingsprogram og det årlige arbeidsprogrammet.

Manndalen jeger- og fisk er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Verv

Navn

Mail

Telefon

Tittel

Astrid Solhaug

Geir Arne Evanger

Arnt Fossli

Martin Manndal

Sigmund Dalvik

Astrid Solhaug

Odd Isaksen

ast.solhaug@gmail.com

arnegeir@hotmail.com

arntfoss@hotmail.com

martinmanndal@hotmail.com

sigmund@dalvik.no

ast.solhaug@gmail.com

odd.isaksen@gmail.com

40093324

41107018

90923734

40197751

95701255

40093324

99630954

Leder

Nestleder

Styremedlem, jegerprøven

Kasserer

Styremedlem

Sekretær

Fiskestellsutvalget. Web

nb_NONorsk bokmål