Formål

  • Ivareta jakt- og fiskeinteressene gjennom ivaretakelse av naturens produksjonsgrunnlag og ved at allmennheten skal ha adgang til å utøve jakt og fiske.
  • Være en aktiv interesseorganisasjon som ivaretar medlemmenes interesser innen jakt, fiske, naturforvaltning og friluftsliv.
  • Sikre en bærekraftig høsting av våre vilt- og fiskeressurser, basert på tilgjengelig kunnskap.
  • Sikre at viltet og fisken høstes til glede for flest mulig motivert utøvere.
  • Arbeide for økt allmenn forståelse for jakt og fiske.
  • Arbeid for korrekt bruk av våpen og sportsfiskeredskap.
  • Drive et aktivt ungdoms- og utdanningsarbeid.
  • Samarbeide med offentlige myndigheter og andre interesseorganisasjoner.
  • Arbeide for å etablere lokale medlemsfordeler.

Arbeidet i foreningen skal bygge på NJFFs gjeldende handlingsprogram og det årlige arbeidsprogrammet.

Manndalen jeger- og fisk er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Verv

Navn

Mail

Telefon

Tittel

Astrid Solhaug

Geir Arne Evanger

Bjørn Hallvard Seljeskog

Martin Manndal

Dag Runar Woldvik

Mariell Myrseth Karlsen

Astrid Solhaug

Odd Isaksen

ast.solhaug@gmail.com

arnegeir@hotmail.com

bjselj@gmail.com

martinmanndal@hotmail.com

 

 

ast.solhaug@gmail.com

odd.isaksen@gmail.com

40093324

41107018

95794152

40197751

95064803

 

40093324

99630954

Leder

Nestleder

Styremedlem, jegerprøven

Kasserer

Styremedlem

Styremedlem

Sekretær

Fiskestellsutvalget. Web

nb_NONorsk bokmål