Fiskeregler

Fiskeregler 2022

 1. Fiskesesongen gjelder fra 01.07. kl.: 00:00 – 31.07. kl.: 24:00
  Det er i denne perioden tillatt å fiske laks, sjøørret, ørret og sjørøye.
 2. Døgnkvote pr. fisker er 1 laks.
  All villaks tatt ovenfor Brufossen (Fossekulpen – Øverfossen) skal settes ut igjen.
 3. Fiskedøgnet gjelder fra kl. 18:00 til kl.: 18:00.
 4. Fiskereglene gjelder også ved utløpet av elva til grense bestemt i en linje fra bekkeutløpet ved Yttergård til nordligste punkt på Manndalsklubben. Punktene er merket med skilt. Grensepunkt (UTM) DB 097855 og DB 084888.
 5. Det er ikke tillatt å bruke flue og søkke. Kun én flue er tillatt.
 6. Minstemål er 30 cm.
 7. Barn under 16 år fisker gratis, men må ha døgnkort.
 8. Rettighetshavere skal ha grunneierkort og kan fiske gratis på eget gårdsnummer.
 9. Det er ikke tillatt å fiske fra onsdag kl. 18:00 til torsdag kl. 18:00,
  og søndag fra kl. 06:00 til kl. 18:00.
 10. Gyldig fiskekort skal være kjøpt på manndalen.com, og legitimasjon skal medbringes
  under fiske. Alle detaljer om dine fiskekort finnes ved å logge inn og besøke «min side».
 11. Fiskeutstyr og annet utstyr som har vært i kontakt med vann i andre vassdrag skal desinfiseres. Kvittering må medbringes ved fiske. Desinfeksjon foretas på Best i Manndalen. Det skal praktiseres rullerende /bevegelig fiske ovenfra og ned på fiskeplass.
 12. Det er plikt til å levere fangstrapport. Rapportering skjer elektronisk på skjema som følger ved kjøp av fiskekort og registrering av døgnkort.
  – Rapportering for døgnkort: ved utløp av døgnkort, minimum en fangstrapport per registrerte døgnkort
  Ved manglende fangstrapport kan man bli nektet fiske for neste sesong
 13. Overtredelse av gjeldende regler, lover og forskrifter, kan medføre anmeldelse og inndragning av fiskekort og fiskeredskaper. Gyldig dokumentasjon skal fremvises på
  forlangende av rettighetshavere, oppsyn eller politi.
 14. Vis hensyn! Ta vare på miljøet! Far varsomt fram med skogen! Trø ikke ned gjerder! Søppel tas med!
 15. Fredningssoner ved Øverfossen og Fossekulpen (Notkulpen) er merket med skilt. Se kart.
nb_NONorsk bokmål