Fiskeregler

Fiskekort:

Priser
Døgnkort 100 kr
Sesongkort 600 kr
Sesongkort for medlemmer i NJFF 100 kr
Sesongkort for de med bostedsadresse Manndalen 300 kr
Barn under 16 år Gratis
Kvinner – fra 15.07 – 15.08 Gratis

Fiskeregler

 1. Fiskesesongen gjelder fra 01.07. kl 00:00 – 15.08. kl. 24:00.
  Fra 01.07 – 15.08 er det tillatt å fiske sjøørret
  Fra 01.07 – 31.07 er det tillatt å fiske laks
  Fra 01.08. 2018 er det utsettingsplikt på villaks
 2. Fiskedøgnet gjelder fra kl. 18:00 til kl. 18:00
 3. Det er ikke tillatt å bruke flue og søkke. Kun én flue er tillatt
 4. Minstemål er 30 cm
 5. Det er kvote på maksimum én villaks pr fisker pr døgn. Etter at kvoten er tatt skal laksefisket avsluttes.
 6. Barn under 16 år må ha fiskekort, men betaler ikke. Kvinner må ha fiskekort, men fisker gratis fra 15.07. – 15.08
 7. Rettighetshavere skal ha grunneierkort og kan fiske gratis på eget gårdsnummer.
 8. Fisketider: Det er ikke tillatt å fiske fra onsdag kl. 18:00 til torsdag kl. 18:00, og søndag fra kl. 06:00 til kl.18:00
 9. Gyldig fiskekort skal være kjøpt på manndalen.com, og legitimasjon skal medbringes under fiske. Fiskeravgift til Miljødirektoratet skal være betalt og kvittering må kunne forevises ved kontroll.
 10. Fiskeutstyr og annet utstyr som har vært i kontakt med vann i andre vassdrag, skal desinfiseres
 11. Det skal praktiseres rullerende/bevegelig fiske ovenfra og ned på fiskeplass
 12. Det er plikt for alle å levere fangstrapport innen 1.september. De som ikke leverer fangstrapport innen tidsfrist, kan risikere å ikke få fiske påfølgende sesong. Verktøy for rapportering følger med ved kjøp av fiskekort, og kan sendes fra manndalen.com
 13. Overtredelse av gjeldende regler, lover og forskrifter, kan medføre anmeldelse og inndragning av fiskekort og fiskeredskaper. Gyldig dokumentasjon skal fremvises på forlangende av rettighetshavere, oppsyn eller politi.
 14. Vis hensyn! Ta vare på miljøet! Far varsomt fram med skogen! Trø ikke ned gjerder! Søppel tas med!
 15. Fredning av Øverfossen og Notkulpen (Fossekulpen) Se kart