Totaloversikt fangst

Art Totaloversikt Ant. kg
Laks (0) < 3kg 0 0
3kg <= Laks < 7kg 0 0
>= 7kg 0 0
Vekt 0
Hann 0
Hunn 0
Vet ikke (spesifiser) 0
Sone 1 (Sjøen-Ája) 0
Sone 2 (Mellom fossene) 0
Satt ut igjen 0
Røye (0) Ant. kg
< 3kg 0 0
3kg <= Røye < 7kg 0 0
>= 7kg 0 0
Vekt 0
Hann 0
Hunn 0
Vet ikke (spesifiser) 0
Sone 1 (Sjøen-Ája) 0
Sone 2 (Mellom fossene) 0
Satt ut igjen 0
Sjørøye (0) Ant. kg
< 3kg 0 0
3kg <= Sjørøye < 7kg 0 0
>= 7kg 0 0
Vekt 0
Hann 0
Hunn 0
Vet ikke (spesifiser) 0
Sone 1 (Sjøen-Ája) 0
Sone 2 (Mellom fossene) 0
Satt ut igjen 0
Ørret (0) Ant. kg
< 3kg 0 0
3kg <= Ørret < 7kg 0 0
>= 7kg 0 0
Vekt 0
Hann 0
Hunn 0
Vet ikke (spesifiser) 0
Sone 1 (Sjøen-Ája) 0
Sone 2 (Mellom fossene) 0
Satt ut igjen 0
Sjøørret (0) Ant. kg
< 3kg 0 0
3kg <= Sjøørret < 7kg 0 0
>= 7kg 0 0
Vekt 0
Hann 0
Hunn 0
Vet ikke (spesifiser) 0
Sone 1 (Sjøen-Ája) 0
Sone 2 (Mellom fossene) 0
Satt ut igjen 0
Oppdrettslaks (0) Ant. kg
< 3kg 0 0
3kg <= Oppdrettslaks < 7kg 0 0
>= 7kg 0 0
Vekt 0
Hann 0
Hunn 0
Vet ikke (spesifiser) 0
Sone 1 (Sjøen-Ája) 0
Sone 2 (Mellom fossene) 0
Satt ut igjen 0
Pukkellaks (0) Ant. kg
< 3kg 0 0
3kg <= Pukkellaks < 7kg 0 0
>= 7kg 0 0
Vekt 0
Hann 0
Hunn 0
Vet ikke (spesifiser) 0
Sone 1 (Sjøen-Ája) 0
Sone 2 (Mellom fossene) 0
Satt ut igjen 0
nb_NONorsk bokmål