Totaloversikt fangst

Art Totaloversikt Ant. kg
Laks (0)< 3kg00
3kg <= Laks < 7kg00
>= 7kg00
Vekt0
Hann0
Hunn0
Vet ikke (spesifiser)0
Sone 1 (Sjøen-Ája)0
Sone 2 (Mellom fossene)0
Satt ut igjen0

Røye (0)Ant.kg
< 3kg00
3kg <= Røye < 7kg00
>= 7kg00
Vekt0
Hann0
Hunn0
Vet ikke (spesifiser)0
Sone 1 (Sjøen-Ája)0
Sone 2 (Mellom fossene)0
Satt ut igjen0

Sjørøye (0)Ant.kg
< 3kg00
3kg <= Sjørøye < 7kg00
>= 7kg00
Vekt0
Hann0
Hunn0
Vet ikke (spesifiser)0
Sone 1 (Sjøen-Ája)0
Sone 2 (Mellom fossene)0
Satt ut igjen0

Ørret (0)Ant.kg
< 3kg00
3kg <= Ørret < 7kg00
>= 7kg00
Vekt0
Hann0
Hunn0
Vet ikke (spesifiser)0
Sone 1 (Sjøen-Ája)0
Sone 2 (Mellom fossene)0
Satt ut igjen0

Sjøørret (0)Ant.kg
< 3kg00
3kg <= Sjøørret < 7kg00
>= 7kg00
Vekt0
Hann0
Hunn0
Vet ikke (spesifiser)0
Sone 1 (Sjøen-Ája)0
Sone 2 (Mellom fossene)0
Satt ut igjen0

Oppdrettslaks (0)Ant.kg
< 3kg00
3kg <= Oppdrettslaks < 7kg00
>= 7kg00
Vekt0
Hann0
Hunn0
Vet ikke (spesifiser)0
Sone 1 (Sjøen-Ája)0
Sone 2 (Mellom fossene)0
Satt ut igjen0

Pukkellaks (0)Ant.kg
< 3kg00
3kg <= Pukkellaks < 7kg00
>= 7kg00
Vekt0
Hann0
Hunn0
Vet ikke (spesifiser)0
Sone 1 (Sjøen-Ája)0
Sone 2 (Mellom fossene)0
Satt ut igjen0